Polscy Święci do Modlitwy – za Ojczyznę

 
 Siostry i Bracia w Chrystusie Panu.

Bóg dał nam w swojej hojności wielki dar w postaci Ojczyzny – Polski. Ten dar to ponad tysiącletnia historia. To historia ziemi przenikniętej krwią, to historia wielu pokoleń Polaków, to historia Świętych. To historia pracy, znoju, cierpienia, modlitwy tylu świętych, to historia wielkich dzieł literatury, muzyki, malarstwa, nauki, geniuszu setek rodaków. To wreszcie historia nas dziedziców: Boga, Ojczyzny, Ojców i Matek, którzy nie wahali się rzucić na ołtarz Ojczyzny: talenty, zdrowie, pracę, modlitwę, tułaczkę a nawet swoje życie. To Oni często mimo braku wolnej Polski, wszędzie gdzie ich rzucił los toczyli walkę o polską mowę, o polskie zwyczaje, o polskiego ducha. To Oni byli dumni i godni miana tego co najświętsze po Bogu, miana bycia Synami i Córkami tej świętej ziemi.

Ojczyzna to zbiorowy obowiązek.

Dziś Polska to kraj wielkich możliwości, ale i też kraj ludzi skłóconych, poranionych, walczących nie o Ojczyznę, ale walczących o swoje. Dziś jest wiele cierpienia i lęku. Przeżywamy czas epidemii, czas suszy, czas walki o jutro. Dziś Polska stoi przed wielkimi wezwaniami, które trzeba podjąć wspólnie, razem, by nie zatracić okazji czynienia tego co najlepsze i piękne, by nasze dzieci nie musiały się nas wstydzić.

Dlatego zapraszamy Was do wspólnego dzieła: „Polscy Święci do modlitwy za ojczyznę”.

Zapraszamy Polskich Świętych kanonizowanych do orędownictwa u Boga przez Maryję Królową Polski o to wszystko co Polskę stanowi. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną być świętymi do wielkiej modlitwy, pokuty, do walki o Ojczyznę naszych marzeń.

Dlatego od 1 do 31 maja będziemy się modlić do Polskich Świętych za różne stany naszej Ojczyzny. Każdy dzień maja będzie poświęcony jednemu Świętemu i jednej konkretnej intencji takich jak: Kościół, Rząd, Prezydent, Rodziny, Rodzice, Szkoły, Polegli w obronie Ojczyzny, Służby, Polonia itp.

Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, chorych i kochających Polskę i Jej dziedzictwo.

Proszę o modlitwę i o informowanie innych.

Polska potrzebuje modlitwy, potrzebuje Twojej modlitwy

 

O. Faustyn, franciszkanin

 

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl