29 Maja: Święty Urszula Ledóchowska


Intencja: Modlimy się za: Polonię.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Marsz, marsz Polonia

posłuchaj pieśni: www.youtube.com/

Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny.
Zgromadziliśmy się przecie, w jedno kółko zbrojne.
Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy, W ojczystej zagrodzie. 2 x

Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, pocwałują konie.
Sławą polskiego psałterza, zabrzmią nasze bronie.
Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy, W ojczystej zagrodzie. 2 x

Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń, popasiem w Kijowie,
Zimą przy węgierskim winie, staniemy w Krakowie.
Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy, W ojczystej zagrodzie. 2 x

Od Krakowa bitą drogą, do warszawy wrócim,
Co zastaniem resztkę wroga, na łeb w Wisłę wrzucim.
Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy, W ojczystej zagrodzie. 2x

Nad królewski gród zhańbiony wzleci orłę białe.

Hukną działa, jękną dzwony, Polakom na chwałę.

Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy, W ojczystej zagrodzie. 2x

 

Modlitwa za Polonię

Panie Jezu, Pasterzu dusz, który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi za granicą. Daj im odczuć głód słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie; i oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki.
Pozwól nam pójść do nich, rozbudzić w nich wiarę ojców i zgromadzić z wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca.
Spraw też, Panie, by braciom naszym za granicą nie zabrakło dobrych pasterzy, gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec.
Tym zaś, którzy już są stróżami Twej Owczarni, daj silę znosić „ciężar dnia i spiekoty”.
Matko Jezusa, Królowo Polonii Zagranicznej, i wszyscy święci, Polski Patronowie, wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi. W. Amen.

 

Litania Do Świętej Urszuli Ledóchowskiej za Polonię

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami!

Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń – módl się za nami!
Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród doświadczeń, módl się za nami
Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew nadziei, módl się za nami
Święta Urszulo, która wzrastałaś w promieniach Eucharystii, módl się za nami
Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu, módl się za nami
Święta Urszulo, która uczyłaś się miłości w szkole Serca Jezusa Konającego, módl się za nami
Święta Urszulo, która umiałaś łączyć kontemplację z aktywnością, módl się za nami
Święta Urszulo, która umiałaś uświęcać szarą codzienność, módl się za nami
Święta Urszulo, wsłuchana w głos Ojca Niebieskiego i rozmiłowana w Jego woli, módl się za nami
Święta Urszulo, odpowiadająca miłością na: „Pragnę” Boskiego Odkupiciela, módl się za nami
Święta Urszulo, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami
Święta Urszulo, wierna córo Kościoła, módl się za nami
Święta Urszulo, mądra mistrzyni życia duchowego, módl się za nami
Święta Urszulo, odpowiedzialna przewodniczko wspólnoty zakonnej, módl się za nami
Święta Urszulo, troskliwa opiekunko sierot, módl się za nami
Święta Urszulo, miłująca wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży, módl się za nami
Święta Urszulo, gorliwa apostołko dobroci i radości, módl się za nami
Święta Urszulo, oddana głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu, módl się za nami
Święta Urszulo, budująca braterską jedność wśród różnie myślących, módl się za nami
Święta Urszulo, szukająca wspólnej drogi z braćmi odłączonymi, módl się za nami
Święta Urszulo, zatroskana o przygotowanie robotników do pracy w winnicy Pana, módl się za nami
Święta Urszulo, wrażliwa na znaki czasu, módl się za nami
Święta Urszulo, wyczuwająca potrzeby chwili, módl się za nami
Święta Urszulo, współczująca z najbiedniejszymi, módl się za nami
Święta Urszulo, wpatrzona w Służebnicę Słowa Wcielonego, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże. Źródło i Dawco świętości, który uczyniłeś serce świętej Urszuli wrażliwym na pragnienia serca Twego Umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli tak jak ona odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb, zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
  Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
  ref. Ociemniałym podaj rękę,
  Niewytrwałym skracaj mękę,
  Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
 1. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
  Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
  ref. Przez Twego Syna konanie,
  Uproś sercom zmartwychwstanie,
  W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
 1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
  Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
  ref. Miej w opiece naród cały,
  Który żyje dla Twej chwały,
  Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

Modlitwa do Świętej Urszuli Ledóchowskiej o dobre przeżywanie codzienności

Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna.
Ty powołałeś świętą Urszulę, aby poszła za Twym Umiłowanym Synem
drogą rad ewangelicznych w całkowitym oddaniu się Chrystusowi i Jego ciału,
którym jest Kościół. Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze, pogodzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją, jako narzędzie Twej miłości ku ludziom przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka, dla cierpiących i samotnych, dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia.
Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem przeżywali naszą codzienność w duchu miłości i służby Tobie i naszym siostrom i braciom.

Prosimy Cię przez orędownictwo Świętej Urszuli, która dla Twojej chwały tułała się po świecie, udziel wszelkich łask wszystkim Polakom rozsianym po całej ziemi. Niech pamiętając o swojej Ojczyźnie, budują Twoje Królestwo wszędzie tam gdzie posłała ich Twoja wola.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Bolesna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY do Świętej Urszuli Ledóchowskiej

O Jezu, Sercu Twemu polecam… (tu wymienia się intencję)
Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże.
Dozwól działać Twemu Sercu.
O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.
O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie, gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże, modlitwy zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót Najświętszego Serca Syna Twego, i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!

 

U tronu Boga wstawiaj się za nami, Matko Urszulo, wśród wybrańców nieba.
Ufni stajemy z naszymi prośbami. Ty wiesz, jak bardzo łaski nam potrzeba.
Rodzinom uproś moc trwania przy Bogu, Młodzieży ufność wbrew wszelkiej nadziei.
Wyjednaj dziatwie, niech w rodzinnym progu Bóg ją zachowa od grzechu zawiei.
Módl się za nami, byśmy wierni byli Bogu, Krzyżowi, Ewangelii świętej, byśmy – jak Bóg chce – w wierze ojców żyli, oddani Maryi bez zmazy poczętej.
Matko Urszulo, przed obliczem Pana Przemów za nami Twe przemożne słowo.
Bóg Cię wysłucha, niech łaska nam dana odrodzi serca, zbudzi je na nowo.
Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci.
Amen

 

Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo, przyczyniali się do zbawienia naszych braci.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl