28 Maja: Święty Stanisław Papczyński


Intencja: Modlimy się za Dzieci Nienarodzone.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Matko Najświętsza do Serca Twego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Matko Najświętsza do serca Twego,
Mieczem boleści wskróś przyszytego,
/Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!/bis

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy,
/Twojego ludu nie gardź prośbami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

Imię Twe, Maryo, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
/Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

Z każdej, o Matko, do Ciebie strony,
Woła w swej nędzy lud uciśniony.
/Wspieraj nas Twego Serca łaskami,
Ucieczko grzesznych módl się za nami./bis

O Matko nasza, Matko miłości,
Niechaj doznamy Twojej litości,
/My tacy biedni, kiedyśmy sami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

Lekarko chorych, w naszej niemocy,
Wołamy z jękiem Twojej pomocy,
/Bośmy okryci grzechów ranami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nam./bis

A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta, w onej godzinie,
/Zamknij nam oczy Twemi rękami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

I kiedy ziemskie życie uleci,
Proś, niech nam Jezus w niebie zaświeci,
/Byśmy Hosanna tam z Aniołami,
Śpiewali wiecznie: módl się za nami.

 

Modlitwa za Dzieci Nienarodzone

Modlitwa za dzieci zagrożone aborcją oraz ich matki:

Boże nasz Ojcze, Dawco wszelkiego życia, które jest święte. Od Ciebie pochodzi wszelkie życie i tylko do Ciebie ono należy. Dziękujemy Ci Ojcze za Niepokalaną Dziewicę Maryję, Matkę Twego Syna, która jest też naszą Matką. Dziękujemy, że zaufałeś człowiekowi i dałem mu łaskę przekazywania życia, którego źródło jest w Tobie. Oddajemy Tobie przez Serce Maryi, każde poczęte dziecko, każdą Matkę i każdego Ojca.

Święta Joanno Beretto, która okazałaś swemu nienarodzonemu dziecku największą matczyną miłość, pozwalając mu żyć za cenę własnego życia, prosimy Cię za wszystkie matki, które noszą w swoim łonie dzieci, lecz nie chcą ich wydać na świat. Wyproś dla tych matek szczerą przemianę serca, aby umiały pokochać swoje nienarodzone dzieci prawdziwą matczyną miłością. Niech Pan Bóg postawi im na drodze dobrych ludzi, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń i odwiodą od decyzji zabicia własnego dziecka. Ratuj wszystkie nienarodzone dzieci i uproś im łaskę szczęśliwych narodzin. Ratuj matki, aby nie obciążały swego sumienia tak wielką zbrodnią i obudź w nich szacunek i miłość do każdego poczętego życia. Amen.

 

Litania do Świętego Stanisława Papczyńskiego w intencji Dzieci Nienarodzonych

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, jedyny Boże –
Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo Zgromadzenia Marianów – módl się za nami!
Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński –
Miłośniku Krzyża Chrystusowego –
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego –
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę –
Czcicielu Najświętszego Sakramentu –
Uległy natchnieniom Ducha Świętego –
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi –
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia –
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa –
Mariański zakonodawco –
Apostole miłości Boga i bliźniego –
Mężu wielkiego zawierzenia –
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa –
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa –
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie –
Sługo Bożego miłosierdzia –
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu –
Towarzyszu umierających na polu bitwy –
Troskliwy przyjacielu ubogich –
Apostole trzeźwości –
Mądry kierowniku w sprawach sumienia –
Mistrzu modlitwy i życia duchowego –
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego –
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości –
Orędowniku pokoju i pojednania –
Radości i chlubo polskiej ziemi –
Obrońco nowo poczętego życia –
Orędowniku u Boga –
Pewny przewodniku do domu Ojca –
Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą w niebie –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Oto sługa wierny i roztropny,
O. Którego Pan obdarzył chwałą.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Twego sługę, świętego Stanisława od Jezusa i Maryi, do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu. Spraw, prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Serdeczna Matko

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
  Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
  Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
  Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.
 2. Do kogóż wzdychać, mamy nędzne dziatki?
  Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
  U której serce otwarte każdemu,
  A osobliwie nędzą strapionemu.
 3. Zasłużyliśmy, to prawda przez złości,
  By nas Bóg karał rózgą surowości:
  Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
  Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
 4. Ty masz za sobą najmilszego Syna,
  Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna:
  Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
  Łatwo Go skłonisz o Matko przemiła.
 5. Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni,
  Daruje plagi, choć człowiek zawini:
  Jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie,
  Gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie.
 6. Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana,
  Zagniewanego gdy zobaczysz Pana:
  Mieczem przebite pokazuj mu serce,
  Gdy Syna na krzyż wbijali morderce.
 7. Dla tych boleści, któreś wycierpiała,
  Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała,
  Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli,
  Cośmy wytrzymać za złość naszą miel.

 

Wezwanie do świętego Stanisława Papczyńskiego

Akt ofiarowania się Bogu według świętego ojca Stanisława

Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało i niczego oprócz Ciebie. Ofiaruję Ci moją duszę, aby Tobie służyła. Ofiaruję mój rozum, moją pamięć i moją wolę, aby Tobie podlegały. Ofiaruję moje usta i mój język, aby Ciebie sławiły i głosiły Twoje dzieła. Ofiaruję Ci, Boże, siebie samego, wszystko, czym jestem i co posiadam. Spraw, Panie, abym cały był Twój – mój w żadnej rzeczy; tak każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności. I wszystko to niechaj będzie ku chwale Twojej i Najświętszej Dziewicy Maryi. Amen.

Święty Stanisławie Papczyński. Módl się za nami.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Światła

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

Modlitwa do Matki Najświętszej według Świętego ojca Stanisława Papczyńskiego
O, naprawdę słodka jesteś, Panno Maryjo! Któż bowiem kiedykolwiek pełen goryczy uciekał się do Ciebie i odszedł bez najsłodszej pociechy? Kto pełen zgryzoty przystąpił do Ciebie i natychmiast nie został pokrzepiony? Kto gorzkimi pokusami nękany nie doznał w Twoich ramionach słodyczy?
Uciśnionych, jęczących, kuszonych, przygnębionych Ty pocieszasz, krzepisz, wspierasz, podnosisz. Jesteś dla wszystkich łaskawa, dla wszystkich słodka.
Obym mógł to wyrazić, że jesteś słodka, jak to pojmuję, że jesteś słodka! Twej słodyczy doświadcza, jej kosztuje, z niej czerpie cały świat chrześcijański, choć nie jest w stanie tego wyrazić. A więc, o łaskawa, o pobożna, o słodka Dziewico! Okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota, dziś nam przychylnego i miłościwego w godzinę śmierci. Amen.

 

Modlitwa o ufność za wstawiennictwem św. Stanisława

Panie nasz i Boże, przez wzgląd na sługę Twego, św. Stanisława, który ufając w pomoc Twojej Opatrzności, mimo wielu przeszkód wiernie podążał śladami Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, użycz nam tę łaskę, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Akt ofiarowania się Bogu według św. o. Stanisława

Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało i niczego oprócz Ciebie. Ofiaruję Ci moją duszę, aby Tobie służyła. Ofiaruję mój rozum, moją pamięć i moją wolę, aby Tobie podlegały. Ofiaruję moje usta i mój język, aby Ciebie sławiły i głosiły Twoje dzieła. Ofiaruję Ci, Boże, siebie samego, wszystko, czym jestem i co posiadam. Spraw, Panie, abym cały był Twój – mój w żadnej rzeczy; tak każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności. I wszystko to niechaj będzie ku chwale Twojej i Najświętszej Dziewicy Maryi. Amen.

 

 

Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji:

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe,
Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa, podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający, aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.
Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa. Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.
O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca aby szanowano życie!
Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Przenajdroższej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności.
Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.

Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością.
O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!
O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, módl się za nami!

 

Dziękczynienie i prośba za poczęte dziecko

Panie Jezu Chryste bardzo dziękujmy za Dar Macierzyństwa i Dar Ojcostwa.
Prosimy, pobłogosław nasze ukochane dziecko (dzieci), które rozwija się pod sercem…… (imię mamy).
Prosimy Cię abyśmy potrafili otoczyć miłością i w pełni zaakceptować takie  jakie jest.
Ucałuj je świętym pocałunkiem.
Prosimy Cię już teraz o wiarę, nadzieję i miłość dla niego (nich), dla nas i dla naszych najbliższych.
Maryjo Matko Dzieciątka Bożego módl się za nami. Amen.

 

Modlitwa matki za dziecko w jej łonie

Wszechmogący Boże, Ty który jesteś Stworzycielem wszystkiego, Ty który wypełniasz Swoją obecnością cud nowego stworzenia, proszę Cię za poczęte dziecko, które noszę w swoim łonie.
Daj mi potrzebne siły, aby nosząc życie w sobie, już teraz otoczyłam je miłością, której Ty jesteś zawsze pierwszym dawcą.
Proszę Cię Panie  za to nienarodzone dziecko (imię…), abyś był Jego najwierniejszym opiekunem i czuwał nad każdym jego dniem życia.
Obdarz je swoją miłością, zdrowiem i wszystkim tym co Twoja święta wola dopuści, ponieważ na Twój obraz i podobieństwo zostało powołane do istnienia.
Daj także ojcu tego dziecka radykalizm serca i ducha, aby idąc za przykładem św Józefa był prawdziwą podporą dla tych dwojga ludzi, którym został dany jako ich opiekun i strażnik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Modlitwa rodziców za dzieciątko

O Maryjo – Matko wszystkich matek i święty Józefie – opiekunie rodzin, zanosimy przez Was naszą modlitwę do naszego Jedynego Ojca za nasze dzieciątko.
W imię Jezusa Chrystusa prosimy o wszelkie błogosławieństwo dla tego maleństwa, by przyszło na świat i rosło zdrowo.
Dzisiaj wyrzekamy się wszelkiego zła i pragniemy byś posługiwał się Boże Ojcze nami i dzieckiem, którym nas obdarowałeś dla czynienia wszelkiego dobra w świecie na chwałę Twoją i Kościoła świętego.
Czekając na cud narodzin, powierzamy Tobie Panie Jezu, przez Maryję, ten błogosławiony czas. AMEN

 

Modlitwa obojga rodziców do Anioła Stróża poczętego dziecka

Aniele Stróżu naszego dziecka, które ma się narodzić. Pozdrawiamy Ciebie już teraz jako danego od Boga opiekuna naszego dziecka i prosimy Cię wlej miłość w nasze serca, abyśmy kochali je miłością podobną do tej jaką Bóg je kocha. Pomóż, abyśmy je przyjęli z otwartymi ramionami i kochali nawet wówczas, gdy nie spełni ono naszych oczekiwań. Amen.

 

Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.

 

Modlitwa Rodziców za Dziecko w łonie Matki

Ojcze Przedwieczny, Miłośniku życia nie odmawiaj Boże proszącym Ciebie:

Ty powołałeś nas do życia we wspólnocie z Tobą i dałeś nam udział w stwórczym dziele świata.
A przez Ducha Świętego obdarzając dzieciną, dopełniłeś w nas radość życia rodzinnego.
Spraw pokornie prosimy, abyśmy za wstawiennictwem Tej, która ukochała najbardziej, Matki Twego Syna Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela pełni Twego oddania, zawsze powierzali nasze dzieci Tobie i z ufnością przygotowali je na wypełnienie Twojej świętej woli.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Maryjo, nosząca w łonie Zbawiciela świata, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie Bożej Dzieciny, módl się za nami.
Święta Elżbieto, matko Jana Chrzciciela, módl się za nami.

 

Modlitwa do Matki Boskiej Brzemiennej z Matemblewa

Cudowna Matemblewska Pani!

Tyś największą po Bogu naszą pociechą.
Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością, jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie, korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu przez siebie wybranym, tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich z chorób duszy i ciała, tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.

Matko Matemblewska!

Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa, by nie lękały się trudów macierzyństwa. weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl