25 Maja: Błogosławiony Jakub Strzemię


Intencja: Modlimy się za Poległych w obronie Ojczyzny.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
  Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
  Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
  Na cud Jonasza. Alleluja!
 2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
  Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
  Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
  Pan zmartwychpowstał. Alleluja!
 3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
  Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
  Ojcu swojemu już uczynił zadość,
  Nam niesie radość. Alleluja!
 4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
  Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:
  Obcuje z nimi, daje nauk wiele
  O swym Kościele. Alleluja!
 5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
  Samym się tylko ukazuje wiernym:
  Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
  Wśród uczniów grona. Alleluja!
 6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
  I śmierć haniebna są już nagrodzone;
  Za poniżenia został wywyższony,
  Nad wszystkie trony. Alleluja!
 7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele,
  Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;
  Śpiewaj z weselem: Pan króluje z drzewa,
  Jak Dawid śpiewa. Alleluja!
 8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
  Wina pierwszego rodzica zgładzona;
  Niebios zamkniętych jest otwarta brama
  Synom Adama. Alleluja!
 9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,
  Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
  Z dala mijając nieszczęść naszych groby,
  Miejsca, osoby. Alleluja!
 10. Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie,
  Daj nam w łasce Twojej stateczne wytwanie
  I niech tak w chwale takoś Ty, jak i my
  Zmartwychwstaniemy. Alleluja!

 

 

Modlitwa za Poległych w obronie Ojczyzny

Boże Wszechmogący, polecam Twojemu miłosierdziu dusze poległych naszych żołnierzy, bohaterów i wszystkich, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie Wiary Świętej. Niech ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie.

Boże miłosierny, błagam Cię, za braćmi i siostrami, którzy nie wahali się w obronie prawa i bezpieczeństwa złożyć największej ofiary, to jest swojej krwi i życia. Spraw, o Boże, aby stali się uczestnikami wiecznego zbawienia.

Błagamy Cię o to przez Mękę i Śmierć Zbawiciela Naszego, przez Jego Serce Najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek Narodu naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Litania do Błogosławionego Jakuba Strzemię za poległych w obronie Ojczyzny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami

Błogosławiony Jakubie, jaśniejący żywą wiarą – módl się za nami
Błogosławiony Jakubie, umocniony wielką nadzieją – módl się za nami
Błogosławiony Jakubie, pałający miłością Boga i bliźniego – módl się za nami
Błogosławiony Jakubie, roztropny w działaniu – módl się za nami
Błogosławiony Jakubie, sprawiedliwy w rządzeniu
Błogosławiony Jakubie, wstrzemięźliwy w używaniu dóbr doczesnych
Błogosławiony Jakubie, mężny w trudnościach i przeciwnościach życia
Błogosławiony Jakubie, pełen darów Ducha Świętego
Błogosławiony Jakubie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu
Błogosławiony Jakubie, miłośniku i apostole czci Najświętszej Maryi Panny
Błogosławiony Jakubie, chlubo Zakonu Franciszkańskiego
Błogosławiony Jakubie, wielki Pasterzu Lwowa
Błogosławiony Jakubie, niezmordowany w głoszeniu nauki Chrystusowej
Błogosławiony Jakubie, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej
Błogosławiony Jakubie, nauczycielu braci odłączonych od Kościoła
Błogosławiony Jakubie, nawracający niewierzących
Błogosławiony Jakubie, opiekunie ubogich
Błogosławiony Jakubie, obrońco uciśnionych
Błogosławiony Jakubie, miłośniku jedności i zgody
Błogosławiony Jakubie, na wzór Chrystusa cichy i pokornego serca
Błogosławiony Jakubie, ojcze i stróżu naszej ojczyzny
Błogosławiony Jakubie, możny patronie przed Bogiem
Błogosławiony Jakubie, wsławiony wielu cudami – módl się za nami

Abyśmy Boga kochali nade wszystko, uproś nam u Boga
Abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła Świętego, uproś nam u Boga
Abyśmy byli gorliwymi czcicielami Najświętszego Sakramentu, uproś nam u Boga
Abyśmy często i godnie przyjmowali Komunię Świętą, uproś nam u Boga
Abyśmy byli wiernymi czcicielami Najświętszej Maryi Panny, uproś nam u Boga
Abyśmy kochali naszą ojczyznę, uproś nam u Boga
Abyśmy kochali naszych bliźnich i wyświadczali im dobro, uproś nam u Boga
Abyśmy ciebie zawsze wzywali i naśladowali, uproś nam u Boga
Abyśmy za twoim wstawiennictwem doznawali łask i cudów, uproś nam u Boga
Abyśmy z tobą królowali w niebie, uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami błogosławiony Jakubie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii, + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Pieśń: Rota

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

 

Wezwanie do Błogosławionego Jakuba Strzemię

Błogosławiony Jakubie Strzemię, wielki i gorący czcicielu Najświętszej Maryi Panny, prosimy Ciebie  o łaskę miłowania Matki Jezusa, który, gdy zobaczył ją stojącą pod krzyżem, oddał swemu uczniowi za Matkę a i w ten sposób stała się Matką naszą. Ona jest naszą najlepszą i najczulszą Matką. Ty nasz Patronie otaczałeś Ją wielką czcią, dlatego w czasie trudów swego pasterskiego życia modliłeś się: „Okaż mi się Matką!” i zobaczyłeś Ją; Ona pokazując swego Syna rzekła: „Masz Matkę i jej Syna”. Nie jesteśmy godni tak wielkiej łaski, ale błagamy Cię, błogosławiony Jakubie, uproś nam łaskę kochania całym sercem Matkę Bożą, byśmy mieli Ją zawsze przed oczyma duszy i z niezachwianą ufnością wzywali Jej nieustającej pomocy we wszystkich naszych potrzebach duchowych i doczesnych; abyśmy spełniali Jej prośbę, by czynić wszystko cokolwiek powie nam Jej Syn. Niechaj doskonałe pełnienie woli Bożej, przyczynia się, za Jej wstawiennictwem, do naszego uświęcania, a w ten sposób abyśmy zasłużyli na oglądanie Matki i Jej Syna w chwale nieba.  Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl