24 Maja: Święta Kinga


Intencja: Modlimy się za Bezrobotnych.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud
Wszak Tyś sam wybrał nas,
By Cię poznał i wielbił świat. Alleluja

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.
Błogosław Panie nas…

Oblicze wyryj Swe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.
Błogosław Panie nas…

Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczy mu, żeś dobry Ojciec, Bóg.
Błogosław Panie nas…

Wśród świata stawiasz Krzyż i przezeń zbawiasz go,
Konając z Sercem Twym, dajemy życie swe.
Błogosław Panie nas…

Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań Lekarz, Brat.
Błogosław Panie nas…

 

Modlitwa za bezrobotnych  Księdza Bogusława Drożdża

modli się Robert Korólczyk

Wszechmogący Boże, daj w swoim niezgłębionym miłosierdziu dar zatrudnienia dla bezrobotnych. Nie dozwól im w trudnej sytuacji życiowej trwać zbyt długo, aby nie wpadli w sidła bezradnego zmęczenia, jakie ich dosięgnąć może. Spójrz, dobry Boże, na ich już spustoszone bezrobociem domy. Na te ojcowskie dłonie, które chcą pracą Ciebie wychwalać. Zobacz, jak zatroskane matki, popłakując w cichości swego serca, marzą o obfitym stole powszednim. Wejrzyj, Ojcze niebieski, na dzieci, zwłaszcza te, które idąc do szkoły bardziej chleba pragną, aniżeli prawdy ukrytej w tajnikach wiedzy.
Boże i Władco wszystkich ludów, ukróć niedołęstwo rządów na naszej ofiarnej ziemi. Daj rządzącym światło otwierające oczy na rozpoznanie dobra wspólnego i roztropność w ustanawianiu prawa. Niech skorzystają z bogatej ręki Twej mądrości i w Twojej winnicy, a naszej ojczyźnie, wreszcie dobrze gospodarzą. Boże, także nas, obywateli tej poranionej wojnami ziemi, pobudzaj do gorliwszej pracy i odpowiedzialności za hojne dary nam stale powierzane.
Boże, Dobrodzieju miłości miłosiernej, Ty wlałeś w serca nasze ogień Twej miłości, nie zostawiaj nas we wstydzie naszym, z powodu przykazania o bratniej miłości, które tak nędznie jakoby niewolnicy wypełniamy. Niech bogaty nie usprawiedliwia swego sumienia jedynie ochłapem danej jałmużny. Niech raczej szuka sposobności, aby i byt biedniejszego na trwalszym gruncie możności utwierdzić. Spraw także, Królu Miłosierdzia, aby zaradny nie tracił cierpliwości, pomagając bezradnemu. Niech roztropny szczyci się, że uchronił nierozsądnego przed błędem. Dopomóż nam, Boże, abyśmy śmiechem i cynizmem nie zabijali smutnych i osamotnionych w cierpieniu oraz przywołuj nas do porządku, ku ratunkowi naszemu, jeśli tylko przyjdzie nam ochota nogę podstawić bliźniemu. Stwórco świata, Twoją miłością utrzymywanego, ucz nas już teraz budować cywilizację w duchu Twojego najpierwszego przykazania.
Ojcze najlepszy, przez swojego Syna Zbawiciela, ukrzyżowanego dla nas, w mocy Ducha Świętego, wysłuchaj nasze prośby, kierowane do Ciebie, Jedynego Boga, wsparte wstawiennictwem Królowej i Matki naszej, i wszystkich Świętych nieba Twojego. Amen.

 

Litania do świętej Kingi za bezrobotnych

modli się Robert Korólczyk

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Ojcze Franciszku,
Święta Matko Klaro,
Święta Kingo,
Cudowna czcicielko Najświętszej Maryi Panny,
Od dzieciństwa pobożnością promienna,
Kwiecie niewinności,
Lilio panieńskiej czystości,
Oblubienico Chrystusowa najwierniejsza,
Uczennico i naśladowczyni bł. Salomei,
Królowo przez Polaków ukochana,
Królowo dla ubogich miłosierna,
Królowo za nieszczęśliwymi u króla orędująca,
Królowo dla swych podwładnych w dobrych uczynkach oddana,
Królowo solą kraj nasz ubogacająca,
Patronko i Matko skołatanej Ojczyzny,
Pocieszycielko i Matko strapionych,
Opiekunko chorych,
Przywilejem cudów obdarowana,
Mężna wzgardzicielko berła, korony i marności światowych,
Chwalebna córko świętej Matki Klary,
Odważna naśladowczyni cnót świętego Ojca Franciszka,
W życiu zakonnym rozmiłowana,
W ubóstwie franciszkańskim doskonała,
Klejnocie posłuszeństwa,
Panu Jezusowi na ofiarę całkowicie oddana,
W pokucie i umartwieniu heroiczna,
W modlitwie żarliwa,
W milczeniu zakonnym wzorowa,
Miłością siostrzaną jaśniejąca,
Na wszelkie usługi dla bliźnich gotowa,
W pokorze głęboka,
W cichości niezrównana,
W cierpieniach i potwarzach cierpliwa,
W krzyż i Mękę Chrystusa zapatrzona,
Czcią i miłością do Najświętszego Sakramentu pałająca,
Duchowi Świętemu w natchnieniach posłuszna,
Łaskami i świętością życia ubogacona,
Ozdobo Kościoła,
Perło Serafickiego Zakonu,
Uczestniczko szczęścia wiekuistego,
Patronko nasza u tronu Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Módl się za nami św. Kingo.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,
  Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
  Ty w sercu moim trwasz, Z miłością Stwórcy ziem
  Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.
 2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,
  za Tobą życiem swym iść jako cień.
  Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć,
  myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.
 1. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
  w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
  gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok
  niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.
 1. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas,
  gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.
  być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj,
  bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.
 1. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.
  Po nocy krętych dróg i strasznych snów.
  Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, Krew,
  Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

 

Wezwanie do świętej Kingi

Najdroższa Patronka nasza! Kingo święta!

Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu i serdecznie współczułaś z niedolą bliźnich; na książęcym tronie i w klasztornej celi ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda.

Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę pracy dla bezrobotnych i godziwą za ich pracę zapłatę.

O matko nasza droga i opiekunko przemożna, święta Kingo, uproś błagamy Cię, u Oblubieńca twojego Jezusa, łaski potrzebne nam dla duszy i dla ciała. Wyjednaj dobrą i mocną wolę, abyśmy cię życiem świątobliwym naśladowali. Wiesz dobrze, jak biedni jesteśmy, ile chorób, smutków i nieszczęść nas nawiedza. Znasz potrzeby naszych krewnych, bliskich i przyjaciół. Wiesz, z jakimi trudnościami zmaga się Ojczyzna nasza i Kościół nasz święty. Gdy na ziemi żyłaś, byłaś matką wszystkich cierpiących i płaczących, a teraz w niebie bądź naszą opiekunką i orędowniczką.

Jako księżna polska odwracałaś groźne klęski od naszego kraju, modlitwą broniłaś powierzonego sobie królestwa polskiego, gdy zagrażał mu nieprzyjaciel. Troszczyłaś się o dobro dla swych poddanych, sól dla nich wyprosiłaś, wszystko, coś miała, im poświęciłaś. Teraz, gdy w niebie już królujesz, nie zapominaj, o święta księżno polska, o twojej i naszej Ojczyźnie.

Uproś wytrwanie i zmiłowanie tym, co za wiarę cierpią. Wybłagaj nam wszystkim życie świątobliwe, niewinne, do twego podobne.

Uproś, aby matki wychowywały swe dzieci Bogu na chwałę, aby w domach polskich panował ład, spokój i miłość prawdziwa.

Uproś nam wszystkim cnoty, jakimi ty jaśniałaś na ziemi.

Uproś pokorę w myślach, słowach i czynach, przezwyciężenie złych namiętności, wiarę i ufność głęboką, której nic zachwiać nie zdoła.

Wyjednaj ludziom łaskę płomiennej miłości Boga. Bądź nam, twym dzieciom i sługom, matką i opiekunką, jak byłaś nią za życia dla wszystkich domowników i poddanych.

Bądź wzorem i jasną drogą wiodącą nas wszystkich do Boga.

Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

 

Święty Józefie, troskliwy Opiekunie Syna Bożego i Jego Matki, Ty znasz trud pracy i niepokój, kiedy jej zabraknie, dlatego naszą sytuację szczególnie dobrze rozumiesz, zaznawszy jej za życia na ziemi.

Przyjdź z pomocą nam, bezrobotnym, pozbawionym pracy, zwolnionym, źle wynagradzanym. Teraz w chwale niebieskiej ciesząc się królowaniem Jezusa i Maryi, którymi się na ziemi opiekowałeś, wstawiaj się za mną u Nich, aby mi pomogli znaleźć pracę i prowadzić życie bezpieczne i godziwe.

Otaczaj mnie i moją rodzinę swoją opieką i nie pozwól, by brak pracy i środków do utrzymania stał się przyczyną załamania i grzechów.

Daj naszej Ojczyźnie wyjść szczęśliwie z kryzysów  gospodarczych i moralnych, pokonać klęskę bezrobocia i wejść na drogę cywilizacji miłości.

Tobie, święty Józefie, powierzam się z całym zaufaniem. Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl