23 Maja: Święty Rafał Kalinowski


Intencja: Modlimy się za Wojsko Polskie i inne Służby.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie,
  To nasze rycerskie hasło,
  Ono nas zawsze prowadzić będzie 2x
  I świecić, jak słońce jasno.
 1. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
  Do walki z grzechem swej duszy.
  Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty 2x
  Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 1. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
  Podnosząc w górę swe czoła.
  Przed nami życie rozkwita w wiośnie. 2x
  Odważnie, bo Jezus woła.
 1. Odważni, ufni w przyszłość my spójrzmy.
  Przecież nie jesteśmy sami.
  Szatańskiej złości nic się nie bójmy, 2x
  Bo Jezus wszechmocny z nami.
 1. Zapalmy młodych życia przykładem
  Do wiernej służby Królowi
  Niech idą śmiało za naszym przykładem, 2x
  W walce wydanej grzechowi.
 1. Dołóżmy starań w naszej idei,
  By Chrystus w duszach królował.
  Potęga Jego źródłem nadziei 2x
  Chcemy, by światu panował.
 1. Chryste, nasz Królu, o to prosimy
  Niech w naszej kochanej Polsce
  Wszyscy Cię w sercach naszych nosimy 2x
  Żyjąc na co dzień w Twej łasce.

 

Modlitwa za Wojsko Polskie i inne Służby

Panie Jezu Chryste, Ty chciałeś, abyśmy jako naród przynależeli do Ciebie. Dzięki Twej woli przed ponad tysiącem lat stanął na naszych ziemiach krzyż, znak Twego zwycięstwa. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w tajemnicę Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. I odtąd chcesz, aby ci, którzy do Ciebie należą, tak żyli i postępowali, aby stali się przesłaniem czytelnym i zrozumiałym dla wszystkich narodów. Jesteśmy Twoim listem, pisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego i nie na tablicach kamiennych, ale w naszych żywych, ludzkich sercach. Jesteśmy o tym przekonani nie dlatego, że bylibyśmy do czegoś podobnego zdolni, dzięki własnym wysiłkom i umiejętnościom, lecz dlatego, że żywimy głęboką wiarę, iż moc Boża działa w nas, dzięki Tobie Chryste. Pragniemy iść za Tobą. Siłę do budowania naszej Ojczyzny czerpiemy z Ciebie, ale nie jesteśmy do końca wolni. Krępuje nas grzech, ograniczają nasze narodowe wady. Dlatego wołamy do Ciebie: Zmiłuj się nad nami. Nad Polską, Ojczyzną naszą, Nad narodem męczenników, Nad ludem zawsze wiernym, Jezu, nieskończenie miłosierny, Jezu, nieskończenie mocny, Jezu, nadziejo nasza, Boże miłosierdzia, ponieważ Ty zleciłeś nam służbę Ewangelii, nie możemy upaść na duchu, nie możemy pozwolić, abyśmy w przepowiadaniu Twojej nauki szukali zawiłych dróg lub dopuszczali się podstępu. Broń nas przed chytrością i przebiegłością, abyśmy nie fałszowali Twego słowa, abyśmy mieli odwagę żyć według Twoich przykazań. Wołamy do Ciebie: Wybaw nas Panie. Od kajdan niewoli, od godziny zwątpienia, od pokusy zdrady, od ducha niezgody, od nienawiści i złości, od wszelkiej złej woli, od śmierci wiecznej, Panie Jezu, oto w tej chwili, gdy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować przywróconą z wielkim trudem, upragnioną wolność, prosimy Cię, napełnij nas mocą Twojego Ducha; uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, abyśmy będąc solidarni, zachowywali Twoje królestwo w nas samych, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Błogosław naszej ciężkiej pracy.

Panie Jezu, pragniemy w naszym narodzie zachować pamięć o wszystkich bohaterskich ofiarach powstań narodowych i walk wyzwoleńczych, o ofiarach ostatnich wojen i tego tragicznego okresu komunizmu, podczas którego Polska była zniewolona. Pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkich polskich oficerów i funkcjonariuszy pomordowanych na Wschodzie, w łagrach sowieckich, jak i również hitlerowskich obozach zagłady. Żywa jest w nas pamięć o polskich żołnierzach, którzy niosąc narodom oliwną gałązkę pokoju w czasie misji pokojowych i stabilizacyjnych, oddali swoje życie, walcząc z terroryzmem. Przynosimy przed Twój ołtarz ich walkę, ofiarę i śmierć i prosimy – ocal nasz naród przed podobnym wyniszczeniem i daj nam zachować tę samą miłość do Ojczyzny, tę samą gotowość służenia sprawie jej niepodległości i pokoju, jaka objawiła się naszym narodowym męczennikom. Przyjmij, Ojcze, błagania nasze i spraw, abyśmy otrzymane na chrzcie świętym synostwo Boże, wsparte świętą niewolą Maryi, nieśli w drugim wiary tysiącleciu, wspomagając Kościół i jego wolność w świecie i Ojczyźnie naszej. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

  

Modlitwa za hetmany i żołnierze chrześcijańskie

modli się Łukasz Krawczuk

Panie Jezu Chryste racz im w trudnościach ich pomagać i przeciw nieprzyjaciołom rady i męstwa dodawać, aby w obronie wiary Twojej świętej nie ustawali i Ojczyźnie swej służąc wiernie – potem od Ciebie chwałą wieczną byli udarowani. Bądź obroną Panie wszystkich dla wywyższenia Imienia Twego i dla sprawiedliwości Twojej wojującym, którzy dla obrony prawdy świętej zdrowie swe odważyli, bądź im w potrzebach dostatkiem, w radzie mądrością, w smutku pociechą, w niewczasach ochłodą i daj im w sumieniu skruchę a w potykaniu męstwo, aby w Tobie samym wszystką ufność pokładali i z żołdowania swego, ażeby największą nagrodę otrzymali i za zwycięzcę samych siebie i nieprzyjaciół swych od Ciebie wiecznie byli pochwaleni. Amen.

 

Litania do Świętego Rafała Kalinowskiego w intencji Wojska Polskiego

modli się Łukasz Krawczuk

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Rafale od świętego Józefa, módl się za nami
Apostole Jedności Kościoła Chrystusowego, módl się za nami
Wielki miłośniku Boga, módl się za nami
Czcicielu Matki Miłosierdzia, módl się za nami
Naśladowco świętego Józefa, módl się za nami
Wierny Bożym przykazaniom, módl się za nami
Wierny krzyżowi i Ewangelii, módl się za nami
Kapłanie zawsze utożsamiający się z Chrystusem, módl się za nami
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego, módl się za nami
Szczególny czcicielu Eucharystii, módl się za nami
Gorliwy przewodniku dusz, módl się za nami
Męczenniku konfesjonału, módl się za nami
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia, módl się za nami
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy, módl się za nami
Miłośniku ubóstwa czystości i prostoty, módl się za nami
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami
Mężu wielkiej pokory, módl się za nami
Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej, módl się za nami
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny, módl się za nami
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych, módl się za nami
Przebaczający nieprzyjaciołom, módl się za nami
Podtrzymujący nadzieję wygnańców, módl się za nami
Pocieszający strapionych na duchu, módl się za nami
Opiekunie sierot, módl się za nami
Wzorze wychowawców, módl się za nami
Wychowawco młodzieży, módl się za nami
Patronie sybiraków, módl się za nami
Patronie emigrantów, módl się za nami
Patronie inżynierów i żołnierzy, módl się za nami
Apostole Szkaplerza świętego, módl się za nami
Wierny Sługo Królowej Karmelu, módl się za nami
Wielki nasz Orędowniku w niebie, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Rafale
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykłą ofiarnością pracował w Twojej winnicy, oddając swe życie za sprawę jedności Kościoła i zbawienie braci; spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych siebie poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy do pełni miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 

Idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę
Twardą od cierpień i bólu.
Krzyż niesiesz ciężki, koisz bólu trwogę.
O Jezu Chryste, nasz Królu.

Króluj nad nami, władaj nad sercami
Niech wszędzie płonie znicz wiary,
Niech zew miłości, wiary, ufności
Świat wiedzie pod Twe sztandary.

Książę pokoju, Władco nieba, ziemi,
Obdarz pokojem świat cały,
Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni,
Niech nucim hymn Twojej chwały.

Króluj…

 

Wezwanie do świętego Rafała Kalinowskiego

Wszechmogący, Wieczny Boże, bądź uwielbiony za to, że w świętym Rafale Kalinowskim dajesz nam wzniosły przykład umiłowania Syna Twojego Jezusa Chrystusa i dziecięcej miłości Maryi Dziewicy. W nim ukazujesz nam, że człowiek, który podejmuje krzyż, karmi się Eucharystią, poznaje wolę Bożą w modlitwie, nie zagubi się nawet w największych trudnościach życia. W nim też dajesz nam wzór życia w Kościele i dla Kościoła, poświęcenia się dla dobra Ojczyzny i niesienia pomocy potrzebującym.

Bądź uwielbiony Panie, za ten przykład i pozwól nam go naśladować na trudnych drogach naszego życia. Udziel nam także łaski, o którą pokornie prosimy za pośrednictwem świętego Rafała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

 

Modlitwa Rafała Kalinowskiego do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Otwórz mi Najświętsza Twe Serce, o mój dobry Jezu! Okaż mi wszelkie piękno Jego, zjednocz mię z Nim na zawsze.

Niech każde tchnienie moje, każde uderzenie serca mojego, które nie ustaje podczas snu, nie przestaje Ci zawsze mówić: Jezu mój, Miłuję Cię! Przyjm to maluczkie dobro, które wykonać mogę; udziel mi łaski naprawienia zła, abym mógł Cię chwalić na ziemi i wychwalać na wieki.

 

Modlitwa Maryjna odmawiana przez świętego Ojca Rafała Kalinowskiego

O błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości góry Karmel, która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego, który twą świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki.
Wspomóż mą słabość swoją potęgą, oświeć swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość.
Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była miłą Twemu Boskiemu Synowi i Tobie.
Nie odstępuj mnie nigdy w życiu, pociesz mnie przy śmierci Swoją najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił.

Maryjo, wstaw się u Syna dla otrzymania łaski, o którą z pokorą i zawierzeniem proszę…

 

Ojczyzna: to wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mocą własną jak sztandar wyśpiewać dzieje” (Kardynał Karol Wojtyła, Ojczyzna). Boże, Ty rządzisz całym światem, stoimy przed Tobą i prosimy za naszą Ojczyznę; niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje w niej zgoda i sprawiedliwość. Spraw Panie, aby Ojczyzna nasza żyła w pokoju i dobrobycie.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl