21 Maja: Święty Kazimierz Królewicz


Intencja: Modlimy się za Mniejszości w Polsce

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Kto się w opiekę odda Panu swemu

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
A ty zdumiały oczyma swoimi
Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: „Tyś nadzieja moja”,
Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,
Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych,
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słysz, co pan mówi: „Ten to Mnie miłuje
I ze Mną sobie szczerze postępuje,
I Ja go także w jego każdą trwogę
I nie zapomnę. I owszem, wspomogę.

 

Modlitwa za Mniejszości w Polsce

Boże Ojcze wszystkich ludów i narodów. Od Ciebie pochodzi wszelkie stworzenie i każdy język wielbi Twoje święte Imię, które jest ponad wszelki imię.

Ty przez Jezusa Chrystusa dałeś nam za matkę Kościół święty, w którym jest źródło życia i zbawienia. W Kościele tym gromadzisz wszystkie pokolenia ludzkie, aby Tobie Jedynemu Bogu oddawały należną cześć i uwielbienie. Ty dałeś na Świętych, których czczą liczne narody, także poza granicami naszego Kraju. Ty dałeś nam Świętego Kazimierza, patrona Polski i Litwy.

Dałeś nam także Ojczyznę naszą, która jak matka gromadzi swoje dzieci na drodze historii, by prowadzić do świetlanej przyszłości oraz do portu zbawienia.

Na przestrzeni dziejów naszego Kraju w różnych czasach i granicach, gromadziłeś liczne ludy i narody, które tworzyło Królestwo Polski pod sztandarem Chrystusa Pana, pod sztandarem Biało-Czerwonym.

Dziękujemy Ci za synów i córki naszego narodu, którzy tworzyli piękne karty naszej historii. Dzięki Twej łasce Ojczyzna nasza była Matką dla tych, którzy w granicach Rzeczpospolitej szukali schronienia, poszanowania, wolności i swobody wyznawania swej wiary i religii. Tylko Ty wiesz ile bogactwa, kultury, nauki i miłości wnieśli w nasze dzieje. Ty Panie jeden wiesz ilu naszych braci brało udział w walkach o wolność nie tylko naszą. Ty wiesz, że nasza ziemia przesiąknięta jest krwią bohaterów, którzy świadomie Polskę wybrali sobie, jako nową Ojczyznę.

Dziękujemy za tych, którzy w różnych językach, w różnych religiach, w różnych zwyczajach, pracują nad lepszym i piękniejszych kształtem przyszłości naszego Kraju. Błogosław Panie synów i córki wszystkich narodowości, którzy zamieszkują naszą zmienię i pragną ją ubogacać swoją odmiennością, która jest naszym bogactwem.

Przez orędownictwo Świętego Kazimierza, prosimy niech wszystkie ludy naszej Ojczyzny, doznają od Ciebie łaski pokoju a od naszych rodaków pomoc i obronę. Niech nasz wspólny dom, Polska, będzie dla wszystkich szczęśliwą Ojczyzną. Amen.

 

 

Litania do świętego Kazimierza Królewicza w intencji mniejszości narodowych w Polsce

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, – wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, – módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,

Święty Kazimierzu, Patronie narodu polskiego,
Święty Kazimierzu, Patronie narodu litweskiego
Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca,
Święty Kazimierzu, różdżko szczepu Jagiellonów,
Święty Kazimierzu, Wilna skarbie i zaszczycie,
Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący,
Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący,
Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco,
Święty Kazimierzu, blaskiem korony polskiej gardzący,
Święty Kazimierzu, serdeczny czcicielu Boga utajonego w Przenajświętszym Sakramencie,
Święty Kazimierzu, gorącym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający,
Święty Kazimierzu, nieprzyjacielu bezbożnych,
Święty Kazimierzu, ziemskiej ojczyzny twojej pobożny miłośniku i obrońco,
Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku cudowny,
Święty Kazimierzu, lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca,
Święty Kazimierzu, ojcze ubogich,
Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany,
Święty Kazimierzu, aniele wcielony,
Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho,

Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili,
Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła,
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze świętej dotrwali,
Abyśmy Kościół rzymski i najwyższą Głowę jego gorącym sercem kochali,
Abyśmy pasterzy naszych duchownych szanowali, a z nauki ich życia cnotliwego pobudkę do świętości mieli,
Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Boskiej Opatrzności,
Aby młodzież nasza za przykładem i przyczyną św. Kazimierza pobożność i czystość miłowała,
Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli,
Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością i odwagą nosili,
Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali,
Abyśmy w dobrem postępując królestwo Boże pośród nas widzieć i sprawować mogli,
Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili,
Abyśmy, co Bóg zsyła i dopuszcza, z miłością cierpieli,
Abyśmy św. Kazimierza w niebie oglądali i z Nim razem Boga na wieki chwalili.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Kazimierzu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył, daj nam, prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali, Matkę Twoją jak On pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dóbr próżnością, do niebieskich nieustannie wzdychali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.

Pieśń: Jak szczęśliwa Polska cała

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Jak szczęśliwa Polska cała:
  W niej Maryi kwitnie chwała.
  Od Bałtyku po gór szczyty
  Kraj nasz płaszczem Jej okryty.Ref. Matko Boska, Królowo polska,
  O Pani nasza częstochowska!2. W Częstochowie tron swój wzniosła.
  Wielka, można i wyniosła,
  Lecz najczulsza z matek Ziemi
  Cierpi razem z dziećmi swymi.Ref. Matko Boska…3. Ta Królowa ukochana,
  Nam od Boga Matką dana,
  Zawsze przyjdzie i pocieszy,
  Zawsze na ratunek spieszy.Ref. Matko Boska…

  4. Kiedy ból nam dusze zgina,
  Ona u stóp Boga Syna
  Prośbą się za nami wstawi,
  Wyrwie z serca cierń, co krwawi.

  Ref. Matko Boska…

  5. Nam na wszystkie skarby stanie
  Jasnogórskie Jej władanie,
  Wszak świat cały nam zazdrości
  Jej opieki i miłości.

  Ref. Matko Boska…

 

Wezwanie do świętego Kazimierza

Boże nasz litościwy, któryś wśród królewskich rozkoszy i ponęt świata sługę swego, świętego Kazimierza od umiłowania tego świata nienaruszonych zachował i do miłości Twojej pociągnął, spraw to w sercach naszych abyśmy w miłości ku Tobie umocnieni ziemskimi pogardzali marnościami, zawsze będąc gotowi wejść do chwały niebieskiej.

Wyproś nam łaskę, byśmy dziękując Bogu za siebie potrafili szanować i kochać, tych, którzy inaczej wierzą, żyją a którzy przecież są naszymi braćmi. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Boże, użycz mi pogody ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić.
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi co dzień
Żyć tylko jednym dniem i czerpać radość z chwili, która trwa;
i w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę wiodącą do spokoju;
i przyjąć – jak Ty to uczyniłeś – ten grzeszny świat takim,
Jakim on naprawdę jest, a nie takim jak ja chciałbym go widzieć;
i ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli, to wszystko będzie jak należy.
Tak bym w tym życiu osiągnął umiarkowane szczęście, a w życiu przyszłym, u twego boku, na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną. (Marek Aureliusz)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Światła

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

Książę niezłomny, święty Kazimierzu,
Królewski synu i chlubo ojczyzny,
Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała
Nad naszą ziemią.

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,
Wybrałeś drogę pokornej miłości
Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele
I pełnia szczęścia.

Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami
I w głębi serca pozostać ubogim;
Jakże niełatwo wśród młodości pokus
Zachować czystość!

Naucz nas, książę, szukać woli Pana
I czułą matkę znajdować w Maryi;
Ona niech raczy oba twe narody
Ogarnąć płaszczem.

Módl się za nami, święty królewiczu,
Bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie
Pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy
Przez wszystkie wieki. Amen.

 

Modlitwa odmawiana codziennie przez świętego Kazimierza Królewicza

1. Dnia każdego Boga mego Matkę, duszo, wysławiaj!
Jej dni święte, sprawy wzięte z nabożeństwem odprawiaj,
Przypatruj się, a dziwuj się, Jej wysokiej zacności,
Zwij Ją wielką Rodzicielką, Błogą Panną w czystości.

2. Czyń uczciwość, by grzech i złość z ciężarem ich znieść chciała!
Weźmij one za obronę, by cię z grzechów wyrwała.
Ta Dziewica nam użycza z Nieba dobra wiecznego,
Z tą Królową wziął świat nową światłość daru Bożego.

3. Usta moje, szczęsne boje tej Matki sławcie pieniem,
Iż przez męstwo, z nas przeklęctwo zniosła dziwnem rodzeniem;
Nie ustajcie, wysławiajcie wszego świata Królowę:
Jej przymioty, łaski, cnoty chwalcie myślą i mową.

4. Wszystkie moje zmysły swoje głosy w niebo podajcie;
Pamięć Onej, tak wsławionej, Świętej Panny wznawiajcie.
Acz prawdziwie nikt nie żywie tak szczęśliwy wymową,
By słodkiemi hymny swemi zrównał z tą Białogłową.

5. Cześć Jej dajmy, wszyscy chwalmy, że Panna Boga rodzi;
Zgoła błądzi, kto tak sądzi, że w Jej sławę ugodzi.
Jednak co wiem, że to zdrowiem umysłu nabożnego,
Wielbić pilnie i usilnie chcę Matkę Pana mego.

6. Prawda, że tej Panny świętej godnie nikt nie wysłowi,
Wszak wszelaki lada jaki, co o Jej czci nie mówi,
Której żywot pełen wszech cnót i niebieskiej nauki,
Zmyślne wszystkie heretyckie starł wywody i sztuki.

7. Postępkami jak kwiatkami wszystek Kościół przybrała,
Co czyniła, co mówiła, nam to za przykład dała.
Nam Ewina pierwsza wina tajskie wrota zawarła;
Z inszej miary, z lepszej wiary ta nam Niebo otwarła.

8. Z pierwszej matki wszystkie dziatki wzięliśmy potępienie,
A z tej drugiej Matki drogiej bierzemy swe zbawienie.
Tę miłować i szanować słuszna wszystkim koniecznie,
Chwałę dawać, nie ustawać i Tej służyć statecznie.

9. Niech pozwoli, abym woli Syna Jej tu pilnował,
Bym stąd zszedłszy w żywot lepszy na wieki z Nim królował.
O wielebna i chwalebna z białych głów najzacniejsza
Już wybrana i wezwana z stworzenia najprzedniejsza!

10. Słysz łaskawie ku twej sławie, co z chęcią przynosimy,
Zbaw nas wszystkich grzechów brzydkich, spraw nas Nieba godnymi,
Różdżko Jesse, Ty w pociesze myśl postawiasz troskliwą,
O Światłości, w tej ciemności Tyś Bożą skrzynią żywą.

11. Twoja cnota, wzór żywota pełen świętobliwości
Zwać Cię możem domem Bożym, kształtem sprawiedliwości,
Witaj Panno, której dano klucze raju i nieba;
Tyś wężową zdradną głowę starła jak było trzeba.

12. Urodziwa i prawdziwa córko króla Dawida!
Tyś od Pana tak wybrana, żeć nikt więcej nie przyda!
Tyś kwiat nowy liliowy, róża i perła droga,
Ty Swe sługi przez zasługi w radość wiedziesz do Boga!

13. Racz sprawami i ustami memi zawsze kierować
Bym z ochoty Twojej cnoty chwałę mógł odprawować!
Bardzo proszę, niech odnoszę dar pamięci takowy,
Bym Cię hojnie i przystojnie sławił sercem i słowy!

14. Acz zmazane i związane widzę usta wciąż swoje,
Jednak trzeba aż do Nieba wynosić chwały Twoje.
Ciesz się Panno, której dano wszelkiej godną być chwały;
Z potępienia, drzwi zbawienia przez Cię się okazały.

15. Cna Dziewico i Rodzico, Panno nienaruszona,
Matko godna, jako płodna palmaś jest rozkrzewiona.
Twą ślicznością i wonnością ucieszyć się pragniemy,
Że Twój wiecznie i koniecznie Owoc zbawia, wierzymy.

16. W Twej cudności i zacności nie masz żadnej przesady;
Skąd wstydliwe i uczciwe usta Cię chwalą rady.
O szczęśliwa, z której żywa radość światu wypływa,
Gdy otwarte, choć zawarte Niebo przez Cię nam bywa.

17. Tyś sprawiła i zrządziła światu wesele nowe,
Zbyło złości i ciemności potomstwo Adamowe.
Teraz możni są dóbr próżni, jakoś obiecowała,
A ubóstwo wszego mnóstwo ma, coś prorokowała.

18. Przez Cię płonne i skażone zleczone obyczaje,
A fałszywych i błądliwych nauk brzydkość ustaje.
Świata złości i próżności Tyś nas uczyła wzgardzać,
Bogu służyć, ciało kruszyć, grzechom się nie poddawać.

19. Myśl ku górze wieść po sznurze rozmyślania Boskiego,
Ciało gromić, żądze tłumić dla Królestwa wiecznego.
Tyś w czystości Swych wnętrzności Chrystusa nam nosiła;
Zbawiciela, byś wesela i czci nas nabawiła.

20. Matko istna, jednak czysta zrodziłaś świata plemię,
Króla tego, co z niczego stworzył niebo i ziemię.
Tyś od Pana przeżegnana, Tyś śmierć zdradną stłumiła,
A zwątpieniu o zbawieniu nadziejęś przywróciła.

21. Więc proś tego Króla cnego, co Mu się Matką czujesz,
By dla Ciebie i nas w Niebie stawił, gdzie z Nim królujesz.
Pocieszenie i zbawienie grzesznych rozpaczających,
Zbaw z ciężkości nas za złości swe nie pokutujących.

22. Módl się, proszę, niech odnoszę swój odpoczynek wiecznie,
Bym srogiego piekielnego ognia uszedł bezpiecznie.
Czego żądam, niech oglądam, zlecz me rany, Marya;
W mem żądaniu, w mem wołaniu, niech Cię głos mój nie mija!

23. Bym w czystości i mierności ludzkość, trzeźwość zachował,
Bym ostrożnie a pobożnie żył, a szczerość miłował;
Bym ćwiczony, opatrzony Pańskich słów rozkazami,
Bogobojnie i przystojnie szedł świętemi ścieżkami.

24. Cichy, skromny, w dobroć skłonny, łaskawy, wstrzemięźliwy,
Prosty, stały, doskonały, pokorny i cierpliwy,
Bym roztropny i pochopny był prawdę w uściech chować,
Grzech porzucał, siebie wuczał, Boga sercem miłować.

25. Miej w obronie i ochronie, Panno, lud Boży wierny;
Życz pokoju, by w tym boju nie wygrał świat mizerny!
Matko Boska, Gwiazdo morska, Majestacie jasności!
Gwiazdy wszelkie, światła wielkie gasną przy tej światłości.

26. Modły Twemi gorącemi ciesz i wspieraj proszące;
Znieś ciężary z każdej miary duszy naszej szkodzące,
Bądź wesoła, któraś zgoła z piekła nas wybawiła,
Gdyś prawdziwie niewątpliwie Boga w ciele zrodziła.

27. Niewzruszona a uczczona Niebieskiem pokoleniem:
W płódeś zaszła, lecz nie zgasła czystość Twem porodzeniem,
Bo zrodziwszy, Panną bywszy, zostałaś, czemeś była,
Twórcę Swego wcielonego Swemiś piersi karmiła.

28. Chrystusowi, Synaczkowi Twemu zaleć mnie pilnie,
Bym nie zginął, lecz wypłynął z świata toni usilnie.
Daj w cichości i czystości pędzić życie spokojne,
Przeciw złości w stateczności daj mi cnoty przystojne.

29. Niech nie wiąże świata książę myśli mej do swej woli,
Bo w zaćmienie, w zatwardzenie wiedzie, kto mu pozwoli.
Niech gniewliwie i chełpliwie sobie nie postępuję,
Gdyż do złego z źródła tego pochop być upatruję.

30. Proś Chrystusa, by ma dusza zakwitła łaską Jego,
By czart stary z jakiej miary nie wsiał kąkolu swego.
Życz pomocy, dodaj mocy i ratuj tych szczęśliwie,
Co dni święte, sprawy wzięte Twoje sławią chętliwie.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl