19 Maja: Święty Jan Kanty


Intencja: Modlimy się za: Polskie Uczelnie.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Jezus, najwyższe Imię

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Jezus najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, Słowo żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan

 

Modlitwa za Polskie Uczelnie

Święty Janie Kanty, Mistrzu Krakowskiej Akademii, jakoś za życia miał osobliwą cześć i nabożeństwo do Najświętszej Bogurodzicy, Królowej Polski, tak dziś przez Jej wstawiennictwo uproś u Boga  zmiłowanie dla Ojczyzny naszej, aby otoczona blaskiem potęgi i chwały
była zawsze przedmurzem wiary i Kościoła świętego katolickiego!

Zawierzamy Tobie Polskie Uczelnie, Profesorów, Wykładowców i zajmujących się nauką oraz wszystkich studentów, pragnących zdobyć mądrość i poznać świat stworzony przez Boga.
Święty Patronie nasz, dobry nauczycielu strzeż nauki polskiej przed ciemnotą błędu, aby ci, którzy światło wiedzy niosą przed Narodem, mieli tę mądrość, która Tobie ukazała Królestwo Boże!
Dobry Ojcze i serdeczny opiekunie polskiej młodzieży, któryś przez
lat dziesiątki całe zastępy uczniów w cnotach i umiejętnościach wychował, przyczyną swą przed Bogiem spraw, aby rodzice i
wychowawcy, twoim śladem idąc, po Bożemu wychowali powierzone im przez Boga dzieci i by dziatwa nasza wyrosła na wierne Kościołowi i Ojczyźnie dzieci!
Święty Janie Kanty, Nauczycielu sprawiedliwości, spraw orędownictwem swoim, by prawa Boże władały w naszej Ojczyźnie!
Święty nasz Rodaku, któryś nigdy nie odmówił proszącemu, dziś
proszą Cię rodacy i ziomkowie Twoi: uproś błogosławieństwo Boże
dla grona profesorów i młodzieży poznającej świat oraz dla całej Polski.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do świętego Jana Kantego za Polskie Uczelnie

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Kanty
Wierny Sługo Jezusa Chrystusa
Żarliwy wyznawco i głosicielu Ewangelii Chrystusowej
Czcicielu Meki Pańskiej
Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa
Czcicielu Najświętszej Bogarodzicy
Czcicielu Świętej Anny
Gorliwy naśladowco Świętych
Miłośniku dusz odkupionych Krwią Chrystusowa
Ozdobo i patronie stanu kapłańskiego
Ojcze ubogich
Wzorze chrześcijańskiej dobroci
Nauczycielu i wzorze miłosierdzia ewangelicznego
Obrońco pokrzywdzonych
Ucieczko strapionych
Opiekunie więźniów
Patronie i opiekunie pielgrzymów
Wielki cudotwórco
Uzdrawiający chorych
Przywracający wzrok niewidomym
Porcie ocalenia dla tonących
Pociecho i ratunku umierających
Głosicielu sprawiedliwości Bożej
Orędowniku za grzesznikami przed Bogiem
Patronie naszej Ojczyzny
Patronie miasta Krakowa
Ozdobo Akademii Krakowskiej
Świetlany wzorze stanu profesorskiego
Patronie stanu nauczycielskiego
Opiekunie naukami się zajmujących
Nauczycielu prawdy
Ucieczko we wszystkich potrzebach
Cieszący się z wybranymi w niebie

Bądź nam miłościw, prosimy Cię Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Aby nam Bóg miłosierny daru mądrości chrześcijańskiej
udzielić raczył,  święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby w nas ducha czynnej miłości ku braciom odnowić raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby dusze nasze łaską uświęcenia napełnić raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby nas od niebezpieczeństw duchowych zachować raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby nas w nieszczęściach i doświadczeniach doczesnych poratować raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby w Kościele świętym ducha miłości braterskiej i jedności utwierdzić i pomnożyć raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby Ojczyznę nasza zachował w pokoju i błogosławić jej raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby rodziny nasze we wzajemnej wierności i miłości umocnić raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby dzieci młodzież szczególną opieka otoczyć raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby młodzież akademicka w wierności Ewangelii i chrześcijańskiej postawie utwierdzić raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby jej ducha mądrości i wierności prawdzie udzielić raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.
Aby Bóg Wszechmogący wszystkich wiernych laska wytrwania a błądzących laska nawrócenia i pokuty obdarować raczył, święty Janie Kanty, przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Janie Kanty,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię przez przyczynę świętego Jana Kantego kapłana, wysłuchaj naszych próśb i racz obdarzyć łaską i błogosławieństwem wszystkich, którzy się z ufnością do Ciebie zwracają. Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.

Pieśń: Liczę na Ciebie, Ojcze

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.

Zbyt dobrze wiem kim jestem,
Pyłkiem i liściem na wietrze.
I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże,
Więc wołam w dzień i w noc.

Będziemy zawsze razem,
Będziemy zawsze blisko,
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
Zdobędę cały świat.

Chciałabym jak iskierka
Świat cały sobą podpalić.
Chciałabym sercem dosięgnąć nieba,
Więc wołam w dzień i w noc.

 

Wezwanie do świętego Jana Kantego

Modlitwa do świętego Jana Kantego

Janie Kanty, święty Studencie i Profesorze. Święty Człowieku. Prosimy, oświetlaj naszą drogę poszukiwania prawdy. Pomóż nam znajdować odpowiedź na pytanie – jak dobrze żyć. Uwrażliwiaj nas na potrzebę znajdowania tej odpowiedzi w Ewangelii i w wielowiekowej Tradycji Kościoła. Pomóż nam żyć tak, jak tego oczekuje od nas Pan Bóg. Niech zniknie z naszego życia rozdźwięk pomiędzy tym, co mówimy, i tym co czynimy. Pomóż nam rozeznawać i wypełniać do końca życiowe powołanie. Zgłębiając wiedzę o Bogu, stawałeś się miłosierny wobec ludzi. Twoja wiara była żywa. Rodziła owoce miłosierdzia. Pielgrzymując po ziemi, nie skąpiłeś współczesnym czasu, serca, pieniędzy. Ujmuje nas to. Dziś również, jak w średniowiecznym Krakowie, czcimy Cię nade wszystko jako ci, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia: wykładowcy, studenci, ludzie spotkani na ulicy. Prosimy Ciebie, opromienionego blaskiem świętości Boga, byś wstawiał się za nami, jako kochający Pasterz. Rozbudzaj w nas nadzieję na to, że dostąpimy miłosierdzia Boga, o ile sami będziemy miłosierni. Przypominaj nam, że stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo sami mamy stawać się miłością. Nie liczyć na zapłatę, ani na wdzięczność. Kochać ofiarnie. Kochać po to, aby każdy spotkany przez nas potrzebujący człowiek, dzięki naszej miłości mógł poczuć osobistą godność Bożego dziecka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur: Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski, Nr 3430/2017, 28 listopada 2017 r. w roku 250-lecia kanonizacji św. Jana Kantego

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Bolesna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

 

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

 

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,
Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,
Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,
Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,
Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,
Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,
Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,
Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,
Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,
Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,
Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,
Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,
Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,
Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,
Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,
Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,
Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,
Duchu Święty Boże, czystości dziewic,
Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,
Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.

 

 

Modlitwa o dar mądrości Świętego Tomasza z Akwinu

Stwórco niewypowiedziany!

Ty czynisz zrozumiałym język niemowląt, Ukształtuj i mój język i wlej w moje usta łaskę swego błogosławieństwa.
Daj mi jasność rozumienia, zdolność zapamiętywania, łatwość uczenia się, dokładność wyjaśniania i omawiania.
Gdy rozpoczynam – pouczaj mnie, gdy rozwijam i wyjaśniam – kieruj mną, gdy dokończę – dopełnij łaską zrozumienia.
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, dawaj mi smak Bóstwa i dobrego człowieczeństwa. Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl