16 Maja: Święty Andrzej Bobola


Intencja: Modlimy się za Zniewolonych.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Króluj nam Chryste

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
  To nasze rycerskie hasło.
  { Ono nas zawsze prowadzić będzie
  I świecić jak słońce jasno .} x2
 2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
  Do walki z grzechem swej duszy.
  { Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
  Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2
 3. Pójdziemy naprzód naprzód radośnie
  podnosząc w górę swe czoła
  { przed nami życie rozkwita w wiośnie
  odważnie bo Jezus woła } X2

 

Modlitwa za Zniewolonych

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

 

modli się Bartłomiej Firlet

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Świętego Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.

Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Błagamy Cię Boże przez orędownictwo Świętego Andrzeja Boboli, abyś raczył wszystkich zniewolonych przez złego ducha, uzależnionych, pełnych pychy, nienawiści, chciwości i wszelkiego zła, uwolnił mocą Ducha Świętego od wszelkiego uzależnienia. Amen.

 

Litania do Świętego Andrzeja Boboli za zniewolonych

modli się Bartłomiej Firlet

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich, aż do oddania swego życia, módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci, módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała, módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa, módl się za nami
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności, uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
K. Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych

posłuchaj pieśni: www.piosenkireligijne.pl

 1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
  Nie damy pogrześć wiary!
  Próżne zakusy duchów złych
  i próżne ich zamiary.
  Bronić będziemy Twoich dróg.
  Tak nam dopomóż Bóg! /2x
 2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
  Popłynie hymn wspaniały;
  Niech żyje Jezus Chrystus Król
  w koronie wiecznej chwały!
  Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
  Tak nam dopomóż Bóg! /2x
 3. I taki triumf, taki cud
  Powieje z Jasnej Góry
  I z taką wiarą ruszy lud
  Synowie Polski, córy,
  Że jak mgławica pierzchnie wróg.
  Tak nam dopomóż Bóg! /2x

 

Wezwanie do świętego Andrzeja Boboli

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę. Oddajemy naszą Ojczyznę, rodziny, sprawy trudne i tych, którzy w życiu nie mogą sobie poradzić.
Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Błagamy abyś udzielił nam łaski dziękczynienia Tobie za ogrom łaski i zmiłowania.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.
Amen

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

 

 Modlitwa o jedność w Ojczyźnie

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie.
Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia.
Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym.
Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra.
Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków.
Amen.

 

Modlitwa o patronowanie Polsce

 Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie.
Twoje życie dopełnione męczeństwem zaowocowało rosnącym kultem w pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej.
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.
Niech Twój patronat pomaga nam cierpliwie pokonywać trudności dzięki modlitwie i działaniu w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

Modlitwa za sprawujących władzę

 Święty Andrzeju Bobolo!
Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą.
Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty.
Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby.
Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków.
Amen.

 

Modlitwa za nieprzyjaciół

Święty Andrzeju Bobolo!
Jako wierny sługa Jezusa doświadczyłeś Jego przyjaźni, ale także ludzkiej nienawiści, kulminującej w Twoim męczeństwie.
Wpatrzony w przykład Ukrzyżowanego modliłeś się za swoich prześladowców, bo nie wiedzieli, co czynią, skoro na miłość odpowiadali nienawiścią…
Pomagaj nam, prosimy Ciebie, w modlitwie za naszych nieprzyjaciół.
Oby miłość, obecna w Tobie, zdołała przeniknąć nasze serca dzięki wytrwałej modlitwie, pokornie obejmującej ludzi, których ciągle nie potrafimy miłować.
A najpierw pomóż nam, byśmy sami nie żywili nienawiści, lecz otwierali się na Bożą miłość, która cierpliwa jest i wszystko znosi teraz i na wieki wieków.
Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl