15 Maja: Błogosławiony Jerzy Popiełuszko


Intencja: Modlimy się za Zdrajców Ojczyzny.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Ojczyzno ma

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Tyle razy pragnęłaś wolności,
  Tyle razy dławił ją kat.
  Ale zawsze czynił to obcy,
  A dziś brata zabija brat!
  Ojczyzno ma,
  Tyle razy we krwi skąpana,
  Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
  Jakże długo cierpienie Twe trwa!
 2. Biały orzeł znów skrępowany,
  Krwawy łańcuch zwisa u szpon.
  Lecz już wkrótce zostanie zerwany,
  Bo wolności uderzył dzwon.
  Ojczyzno ma,
  Tyle razy we krwi skąpana,
  Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
  Jakże długo cierpienie Twe trwa!
 3. O Królowo Polskiej Korony
  Wolność, pokój i miłość racz dać,
  By ten naród boleśnie dręczony
  Odtąd wiernie przy Tobie mógł stać.
  Ojczyzno ma, Tyle razy we krwi skąpana,
  Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
  Jakże długo cierpienie Twe trwa!
 4. O, Matko ma!
  Tyś Królową Polskiego narodu,
  Tyś wolnością w czasie niewoli
  I nadzieją, gdy w sercach jej brak.
  Ojczyzno ma,
  Tyle razy we krwi skąpana,
  Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
  Jakże długo cierpienie Twe trwa!
 5. Nowy ból przeszył serca Polaków,
  Pasterz-kapłan przelał swą krew,
  Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie,
  Bez cierpienia, bólu i krat.

 

Modlitwa za tych, którzy zdradzili Ojczyznę

Boże nasz Ojcze. Ty dałeś nam za matkę Ojczyznę naszą, która przez wielki wiele razy była zdradzana i poniewierana przez wrogów i tych, którzy nie okazali się godni miana Polaków.

Przez cierpienie Twojego Syna, zdradzonego przez najbliższych, pokornie Cię prosimy o Miłosierdzie dla naszych wrogów i tych, którzy naszą Ojczyznę zaprzedają dla swoich czy obcych interesów. Niech nasza Matka i Królowa, której święte Oblicze doznało ran i cierpienia, spojrzy łaskawym okiem na występującym przeciw Jej Królestwu i synom naszego Narodu.

Ojcze niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, swoją miłość ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.
Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją świętą obecność!
Ojcze ześlij swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.
Ojcze wylej swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa ślepej żądzy, władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.
Ojcze pozwól, aby święta siła Twojej miłości, niby piorun, spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom.
Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą. Bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.
Ojcze, daj, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego.
Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.
Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja miłość ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe, święte i daj łaskę nawrócenia i pokuty dla Judaszów naszej Ojczyzny. Amen.

 

 Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki za tych, którzy zdradzili Ojczyznę

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami
Wierny Świadku Ewangelii, módl się za nami
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami
Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować Świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,
Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,
Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony, módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca , módl się za nami
Męczenniku prawdy i wolności , módl się za nami
Orędowniku spraw Kościoła i narodu , módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
  Otaczał blaskiem potęg i chwały,
  Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
  Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
  Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
  Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
 2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
  Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
  I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
  W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
  Przed Twe ołtarze…
 3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
  A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
  Jakże to musi być okropnie z tymi,
  Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
  Przed Twe ołtarze …
 4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
  Użyźnij pola, spustoszałe łany,
  Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
  Przestań nas karać, Boże zagniewany!
  Przed Twe ołtarze …
 5. Boże, którego ramię sprawiedliwe
  Żelazne berła władców świata kruszy,
  Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
  Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
  Przed Twe ołtarze …
 6. Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy
  Oddaj od nas klęski, mordy boju,
  Połącz wolności węzłem Twoje ludy
  Pod jedno berło Anioła Pokoju.
  Przed Twe ołtarze …
 7. Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
  Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
  Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
  Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
  Przed Twe ołtarze …
 8. Boże Najświętszy, od którego woli
  Istnienie świata całego zależy,
  Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
  Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
  Przed Twe ołtarze …
 9. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
  Za naszych braci poległych błagamy,
  By ich męczeństwa uwieńczone skronie
  Nam do wolności otworzyły bramy.
  Przed Twe ołtarze …
 10. Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
  W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
  A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
  Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
  Przed Twe ołtarze …
 11. Powstała z grobu na Twe władne słowo
  Polska, wolności narodów chorąży.
  Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
  Znów swobodnie Orzeł Biały króży !
  Przed Twe ołtarze …

 

Wezwanie do Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłanie według Serca Bożego i męczenniku za naród polski, wsłuchani w Twoje słowa, zanosimy przed Tron Boga modlitwę przez Twe wstawiennictwo.

Prosimy, aby serca wszystkich Polaków były przepełnione mocą Ducha Świętego, odwagą i męstwem w wyznawaniu naszej wiary. Niech zawsze zwycięża dobro nad złem, prawda nad kłamstwem, sprawiedliwość nad niesprawiedliwością. Obyśmy dążyli do prawdziwej wolności w nas samych, w naszych rodzinach, w środowiskach, miejscach pracy i w całym naszym narodzie.

Prosimy o nadzieję, która przetrwa wszelkie trudności, o ducha solidarności ludzkich serc i o radość, która jest skuteczną bronią przeciwko nieprzyjacielowi naszego zbawienia. Niech życie każdego wierzącego będzie oparte na Chrystusie i Jego Ewangelii. Naród polski, zjednoczony z Jezusem i Jego nauką, niechaj zawsze będzie wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Hasło „Bóg i Ojczyzna” oby zawsze było nierozdzielnym elementem dziejów naszego narodu.

Przez Twoją miłość do Ojczyzny prosimy za, tymi, którzy podnoszą rękę na świętość, niezależność i wolność naszej Ojczyzny. Daj im łaskę przemiany serca a nam wyproś łaskę przebaczenia i modlitwy za wrogów.

Błagamy Twoimi słowami: „oby godzina prawdy jak najszybciej wróciła na wielkiej tarczy, bohaterskiej tarczy naszego narodu, by prawda odniosła ostateczny triumf w naszej Ojczyźnie. Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Bolesna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY DO Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ……., o którą z ufnością Ciebie proszę.      Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Łaskawy Boże, Zbawicielu wszystkich ludzi, Ty w swej świętej dobroci sprawiłeś, że Ksiądz Jerzy, Twój wierny sługa, kapłan, gorliwie głosił Królestwo Boże, królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju, aż do męczeńskiej śmierci. Spraw, abyśmy wpatrując się w jego apostolski zapał, rozpromieniali się miłością ku Tobie i z gorliwością zachowywali Boże przykazania oraz abyśmy dostąpili chwały wiecznej w Twoim Królestwie, gdzie żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Kościół przecie – podkreślał błogosławiony Ksiądz Jerzy – otrzymał od Chrystusa władzę leczenia „chorób grzechu” poprzez sakrament pokuty (…), pozwalając za pośrednictwem kapłana nawiązywać a nowo przyjaźń między nami a Bogiem (Dotknięcie Boga, s. 51). Niech więc ogarnia nas światło Bożej łaski, abyśmy przyjmowali z nadzieją dary Jezusowej miłości. Panie, spraw byśmy stale byli nastawieni na przebaczanie bliźnim. Umocniony przykładem twojej kapłańskiej wspaniałomyślności, błogosławiony Księże Jerzy,

 

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl