11 Maja: Święty Brat Albert Chmielowski


Intencja: Modlimy się za: Bezdomnych.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Panie dobry jak chleb

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Ref.
Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

 

Modlitwa za bezdomnych, ubogich

modli się Antonina Krzysztoń

Ojcze nasz Boże. Dziś za całego serca chcę modlić się za wszystkie osoby doświadczające bezdomności. Spraw by w naszej ludzkiej rodzinie, nie zaznali samotności, bólu i pogardy, nie czuli się odrzuceni. Prowadź bezpiecznie do swojego domu, a na ich szczególnej drodze niech spotykają życzliwość i zrozumienie. Obdarzaj miłością, otaczaj opieką Mamy Przenajświętszej. Anioł Stróż niech chroni ich dzień i noc. A Ty Święty Albercie bądź im pocieszeniem. Zawsze i wszędzie. Amen.

 

Litania do świętego Brata Alberta za Bezdomnych

modli się Antonina Krzysztoń

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Maryjo, módl się za nami;
Święty Bracie Albercie, módl się za nami;

Ojcze ubogich, módl się za nami
Opiekunie bezdomnych,
Bracie odrzuconych,
Orędowniku opuszczonych,
Przyjacielu poszukujących,
Powierniku strapionych,
Żarliwy miłośniku Chrystusa,
Wierny czcicielu Bożej Matki,
Niestrudzony naśladowco świętego Franciszka,
Duchowy synu świętego Jana od Krzyża,
Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę,
Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,
Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,
Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,
Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom,
Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie,
Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego,
Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo,
Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii,
Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa,
Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,
Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka,
Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,
Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych,
Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi,
Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić,
Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności,
Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie,
Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,
Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu,
Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Ofiaruję Tobie Panie mój 

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me,
  cały jestem Twój – aż na wieki.
  Oto moje serce, przecież wiesz
  Tyś miłością mą jedyną jest!
 1. Przed ołtarzem świętym niosę Ci całą duszę mą,
  Ty zamieniasz je w krew i ciało.
  Oto moje serce przecież wiesz
  Miłość Twoja niech umocni mnie!
 1. Ty w ofierze Swojej Panie mój cały dajesz się,
  cały jesteś mój – aż na wieki.
  Oto moje serce, przecież wiesz
  Tyś miłością mą, jedyną jest!
 1. Ofiaruję Tobie Panie mój Wszystkie myśli me,
  Tobie ufam, wiesz bardzo mocno.
  Bo to moje serce przecież wiesz
  Tyś miłością mą, jedyną jest!
 2. Tyś w ofierze Siebie Panie dał, Bym zbawiony był,
  Ukochałeś mnie, aż na wieki.
  Każdą chwilę Tobie oddać chcę
  Tyś miłością mą jedyną jest!

 

Wezwanie do świętego Brata Alberta

Święty Bracie Albercie, Ojcze ubogich i bezdomnych, który talent artysty-malarza poświęciłeś odnawianiu znieważonego w ludziach Chrystusa Ecce Homo, dopomóż nam dostrzegać w każdym człowieku Chrystusa i służyć mu miłosiernym czynem. Przyczyniaj się za nami, byśmy pomni na słowa Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili /Mt 25, 40/, wyzwalali się z egoizmu i otwierali oczy oraz serca na potrzeby bliźnich.  Wypraszaj nam dobroć serca, byśmy niosąc każdemu człowiekowi braterską pomoc, życzliwe słowo, serdeczne współczucie i dar modlitwy przyczyniali się do zmniejszenia cierpień naszych bliźnich.
Wyjednaj nam łaskę ewangelicznej miłości, która nas zbliży do siebie i pomoże tworzyć rodzinę dzieci Bożych.

 

Święty Albercie, Bracie nasz

sł. Stanisław Machowiak
m. Leon Gronek

Święty Albercie, Bracie nasz,
Ojcze ubogich wierny lud,
Do Ciebie woła w każdy czas,
Nie dopuść by nas nękał głód.

REF.
Bracie Albercie, niech Twoje słowo,
I każdy czyn napełnia świat,
Niech miłosierdzie zawsze na nowo,
Staje się chlebem naszych lat.

Spójrz ilu biednych duchem dziś,
Ilu bezdomnych ziemi tej,
Ku Tobie swą kieruje myśl,
Ty nas przygarnąć wszystkich chciej.

Niech miłosierdzie stanie się,
Chlebem powszednim wszystkich dusz,
I niech ogarnie także mnie,
Gdy mi umierać przyjdzie już.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY:

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski…, o którą z ufnością Cię proszę.

 

Panie Jezu, dla Twej miłości gotów jestem na krzyż i na śmierć,
w Tobie położyłem ufność moją, nie daj mnie na wieczne pohańbienie.
Niech Pan Bóg będzie za wszystko co daje albo dopuszcza pochwalony.
Panie Jezu Zmartwychwstały, wszystko co czynisz jest dobre
i usprawiedliwione samo w sobie: jeżeli mi dasz odrobinę łaski bądź pochwalony, jeżeli nie dasz, bądź również błogosławiony.

 

Panie, naucz nas nie kochać już jedynie samych siebie i nie zadowalać się tylko tym, że kochamy naszych bliskich. Panie, naucz nas myśleć wyłącznie o bliźnich i kochać przede wszystkim tych, którzy nie są kochani.

Panie, spraw, aby bolało nas cierpienie innych. Daj nam łaskę zrozumienia, że w każdej minucie naszego życia, naszego szczęśliwego życia, nad którym Ty sam czuwasz, tysiące istot ludzkich, Twoich dzieci, umiera z głodu i zimna, chociaż na to nie zasłużyły…

Panie, ulituj się nad wszystkimi ubogimi świata. Ulituj się nad bezdomnymi, samotnymi, odrzuconymi, trędowatymi do których tak często uśmiechałeś się, gdy chodziłeś po ziemi, nad milionami trędowatych, którzy wyciągają ku Twojemu Miłosierdziu dłonie bez palców, ręce bez dłoni… I wybacz nam, że na zbyt długi czas zostawiliśmy ich samym sobie, powodowani haniebnym strachem…

Panie, nie pozwól, abyśmy potrafili być szczęśliwi sami. Spraw, aby dotykała nas nędza panująca na świecie i uwolnij nas od nas samych… jeśli taka jest Twoja wola.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl