10 Maja: Święty Jozafat Kuncewicz


Intencja: Inne wyznania w naszej Ojczyźnie.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Abyśmy byli jedno

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Patrzę na ptaki i lilie polne,
  widzę, jak Ojcze troszczysz się o nie;
  tylko my, ludzie, na Twojej ziemi
  nie potrafimy chlebem się dzielić.Ref.: Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce.
  Abyśmy byli razem i jedno mieli serce.
  Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem;
  Niech się odmieni, niech się odmieni
  oblicze ziemi, tej ziemi.
 2. Przymnóż nam wiary i odmień serca
  niechaj zapłonie ogień braterstwa;
  i niech już przyjdzie na ludzką ziemię
  oczekiwane wciąż nowe plemię.Ref. Abyśmy byli jedno…
 3. O ludzie, bracia, do was wołamy –
  niech się zakończą grzechów rozłamy
  i w ocalonym rodzinnym domu
  obdzielmy siebie znakiem pokoju.Ref. Abyśmy byli jedno …
 4. O Chryste, Królu przyszłego wieku
  niechaj blask prawdy w każdym człowieku
  uczyni jedno ludzkie wyznanie –
  żeś Ty nam Bogiem, żeś Ty nam Panem.Ref. Abyśmy byli jedno ….

 

Modlitwa za inne wyznania w naszej Ojczyźnie

Boże nasz Ojcze. Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo. Gdy człowiek odszedł od Ciebie przez nieposłuszeństwo, nie zostawiłeś go samego, lecz obiecałeś Mesjasza, który na nowo pojedna nas z Tobą. Chrystus Twój Syn a nasz Pan podczas Ostatniej Wieczerzy modlił się do Ciebie abyśmy byli jedno. Człowiek wciąż jednak odchodzi od Ciebie źródła życia i mądrości, niosąc podziały i niezgodę. Twój Kościół Panie podzielony przez pychę, grzech, wciąż potrzebuje Twojego Ducha jedności i pokoju. Wciąż na nowo zapieramy się Ciebie i Ewangelii rozdzierając przez zgorszenie podziału, szatę Kościoła. Dlatego wołamy, byś ulitował się nad nami.

Pokornie błagamy Cię nasz Ojcze, przez zasługi, mękę i śmierć Twojego Syna za wspólnotami wszystkich kościołów w Polsce. Daj Twemu Kościołowi Ducha jedności i przebaczenia. Ty sam ulecz nasze rany, by wszyscy wyznawcy Twojego Syna szukali Twojej woli i ją wypełniali, niosąc wzajemną miłość i zgodę.

Święty Jozafat niósł Dobrą Nowinę wszędzie gdzie go posłałeś. Prosimy Cię także za wyznawców innych religii, którzy zamieszkują naszą ziemię. Błogosław im i daj pełnię pokoju i poznania Prawdy, która wyzwala.

Spraw Panie w swej łaskawości, by wyznawcy wszystkich religii, którzy są Polakami, bez względu na podziały, szukali dobra Najjaśniejszej Ojczyzny przez modlitwę i pracę.

Boże. Błogosław wszystkim Polakom. Amen.

 

Litania do Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników za wyznawców różnych religii w Polsce

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Królowo Ziemi Piastowskiej, módl się za nami,
Panno Święta co Jasnej broniłaś Częstochowy, módl się za nami,
Hetmanko Narodu, któraś pod Wiedniem dała orężowi polskiemu wieniec chwały, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, ratująca naród w czasie niewoli, módl się za nami,
Matko Lwowskich Orląt, módl się za nami,
Królowo Zwycięska broniąca nad Wisłą naszej wolności, módl się za nami,
Matko wieziona na Sybir z polskimi zesłańcami, módl się za nami,
Matko Bolesna płacząca z żołnierzami, gdy wrzesień pamiętny czerwieniał ranami, módl się za nami,
Madonno Katyńska z zakneblowanymi ustami, módl się za nami,
Patronko Szarych Szeregów, módl się za nami,
Matko Łaskawa, Patronko Warszawy, na Starówce pokłuta bagnetami, módl się za nami,
Matko pomordowanych i unicestwionych przez reżim stalinowski, módl się za nami,
Matko walczących o wolność: stoczniowców, studentów, aktorów, robotników, nauczycieli, módl się za nami,
Matko zastrzelonych górników, módl się za nami,
Matko matek płaczących i ojców zatroskanych, módl się za nami,
Święta Maryjo, Królowo Polskich Męczenników, módl się za nami,
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami,
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami,
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami,
Święci Męczennicy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami,
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami, męczennikami ziemi sandomierskiej, módlcie się za nami,
Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, patronie Warmii i Łomży, módl się za nami,
Święty Jozafacie Biskupie, módl się za nami,
Święty Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami,
Święta Edyto, módl się za nami,
Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami,
Błogosławiona Karolino Kózkówno, zamęczona w obronie cnoty czystości, módl się za nami,
Błogosławiony Kozalu, Biskupie, wzorze miłowania nieprzyjaciół, módl się za nami,
Błogosławiony Wincencie wraz z 12 towarzyszami z Podlasia, módlcie się za nami,
Błogosławiona Stello Mardosewicz z 10 Siostrami Nazaretankami, módl się za nami,
Błogosławiony Jerzy, patronie ludzi pracy, módl się za nami,
Błogosławieni Polscy Męczennicy przez Jana Pawła II beatyfikowani, nauczyciele wiary, miłości, aż do śmierci posłuszni, módlcie się za nami,
Sługo Boży Janie Pawle II, módl się za nami,
Sługo Boży Prymasie Tysiąclecia, módl się za nami,
Wszyscy, którzyście życie swe złożyli na Ołtarzu Ojczyzny, ku chwale Boga, módlcie się za nami,
Błogosławieni i święci rodacy i rodaczki nasze, módlcie się za nami,
Błogosławieni i święci rodacy i rodaczki nasze, módlcie się za nami,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O: Przez cierpienie i krzyż do zbawienia dojdziemy,
Do wielkiej miłości Boga i zjednoczenia z Nim.
W: Cenna jest w oczach Pana śmierć jego wyznawców.

Święci i Błogosławieni Polscy Męczennicy orędujcie u Boga za naszym Narodem. Niech pokój, dobro i miłość braterska panuje w naszym kraju. Przykładem i drogowskazem nam bądźcie, jak żyć dla Boga i Ojczyzny i jak osiągnąć wieczne zbawienie.

Panie, Boże Wszechmogący wejrzyj na cierpienia sług Twoich, które znosili z miłości do Ciebie i dla chwały Twojej. Za ich wstawiennictwem prosimy Cię okaż Ludowi Twojemu wielkie Miłosierdzie i obdarz go męstwem, mądrością i prawością serc.

Uchroń nas Boże od nienawiści, pogardy i zła wszelkiego, a w najtrudniejszej sytuacji daj nam dostrzec jasny promień Miłosierdzia Twego. Amen.

Pieśń: Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
  z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
  Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
  z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

 1. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
  zabłąkane owce, które giną.
  W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
  byśmy jedną stali się rodziną.
 2. Na ramiona swoje weź, o Panie,
  tych, co sami wrócić już nie mogą!
  Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
  prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

 

Modlitwa za niewierzących

Panie Jezu, Ty chodząc po ziemi doświadczałeś wielu przeciwności, ale chyba największą była niewiara i sceptycyzm ze strony tych, z którymi się spotykałeś. Ewangelie mówią nam, iż pierwszym warunkiem, by wejść do Królestwa Ojca Niebieskiego, jest uwierzyć w Ciebie, uwierzyć, iż Ty prawdziwie Jesteś Mesjaszem posłanym przez Ojca dla zbawienia upadłego świata. Biblia mówi też, że wielu ludzi odrzuciło Cię, wyśmiało, a niektórzy posunęli się tak daleko, iż Cię zabili.

Jezu, dzisiaj także tak wielu jest tych, którzy twierdzą, że nigdy nie istniałeś lub, jeżeli, to byłeś jedynie postacią historyczną; jedynie dobrym człowiekiem. Są też Panie tacy, którzy nigdy o Tobie nie słyszeli. Idą przez życie najlepiej, jak umieją, szukając jego sensu lub też ignorują sumienie. Jestem pewien, Panie, iż Ty ciągle mówisz do ich serc i umysłów o prawdzie Ewangelii. Chcesz dotykać duchową ślepotę i gluchotę, tak by Twoje zaproszenie do radości zostało przyjęte. Ty przecież powiedziałeś: „Ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J 10,10).
Przez zasługi Świętego Jozafata, który oddał życie za wiarę i miłość do Ciebie i Twego Kościoła, prosimy o dar wiary dla tych, którzy Ciebie nie znają lub są Tobie przeciwni. Spójrz na jego gorliwość w niesieniu Ciebie tam gdzie mrok i zwątpienie i poślij swego Ducha Prawdy. Daj wiarę i przemianę serca dla biednych grzeszników, aby poznali Ciebie i w Twoim Kościele znaleźli ukojenie i drogę do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania:

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl