9 Maja – Błogosławiony Michał Kozal


Intencja: Modlimy się za Kapłanów.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Barka 

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
  Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
  By łowić serca
  Słów Bożych prawdą.Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
  Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
  Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
  Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
 2. Jestem ubogim człowiekiem,
  Moim skarbem są ręce gotowe
  Do pracy z Tobą
  I czyste serce.
 3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
  Mego serca młodego zapałem
  Mych kropli potu
  I samotności.
 4. Dziś wypłyniemy już razem
  Łowić serca na morzach dusz ludzkich
  Twej prawdy siecią
  I słowem życia.

 

Modlitwa za Kapłanów

modli się Adam Woronowicz

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

 

Litania do Błogosławionego Michała Kozala w intencji Kapłanów

modli się Adam Woronowicz

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Błogosławiony Michale Kozalu, módl się za nami
Błogosławiony Michale, wierny sługo Chrystusa i ludzi, módl się za nami
Błogosławiony Michale, chlubo Kościoła świętego, …
Błogosławiony Michale, czcicielu Bogarodzicy Dziewicy,
Błogosławiony Michale, mężu głębokiej i wytrwałej modlitwy,
Błogosławiony Michale, wielki miłośniku Eucharystii,
Błogosławiony Michale, niestrudzony głosicielu Słowa Bożego,
Błogosławiony Michale, mistrzu męczenników,
Błogosławiony Michale, ofiarujący swoje życie za wolność Kościoła,
Błogosławiony Michale, przykładzie w przyjmowaniu cierpienia,
Błogosławiony Michale, wzorze miłowania nieprzyjaciół,
Błogosławiony Michale, orędowniku uciśnionych i prześladowanych za wiarę,
Błogosławiony Michale, przykładzie całkowitego zawierzenia Opatrzności Bożej,
Błogosławiony Michale, duszpasterzu dzieci i młodzieży,
Błogosławiony Michale, wzorze wyrzeczenia i zdyscyplinowania,
Błogosławiony Michale, doskonały kierowniku sumień,
Błogosławiony Michale, wychowawco kleryków,
Błogosławiony Michale, duchowy przewodniku kapłanów,
Błogosławiony Michale, podporo współwięźniów,
Błogosławiony Michale, wzorze ofiarnej gorliwości kapłańskiej,
Błogosławiony Michale, odznaczający się duchem posłuszeństwa,
Błogosławiony Michale, świadku życia czystego i ubogiego,
Błogosławiony Michale, sumiennie wypełniający swoje obowiązki,
Błogosławiony Michale, mężu o wyjątkowej stałości ducha,
Błogosławiony Michale, promieniujący szczerą miłością Ojczyzny,
Błogosławiony Michale, patronie trudnych czasów,
Błogosławiony Michale, niezwykły nasz orędowniku w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

W.: Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa,
O.: aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła. Spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy Eucharystycznej, mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Pieśń: Przyjdźcie do mnie wszyscy

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy – głos z przybytku woła
  – We Mnie źródło szczęścia, Ja uzdrowię was
  I ocierać będę pot płynący z czoła,
  I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.Ref. O, pójdźmy wszyscy z pokłonem
  Ofiarę serc naszych nieść!
  Przed Jego padając tronem,
  Miłosną złóżmy Mu cześć.
 2. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy!
  Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te,
  Które ciążą na was, grzechu niewolnicy,
  Skruszyło na zawsze miłosierdzie Me.Ref. O, pójdźmy wszyscy…

 

Wezwanie do Bł. Michała Kozala

Boże pełen łaski i mocy, ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika, darem szczególnej czci i nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii. Dałeś mu także heroiczne męstwo w obronie wolności Kościoła i Ludu Bożego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Najwyższego Pasterza, obdarz Panie kapłanów twego Kościoła męstwem i ofiarnością w służbie na niwie Twego Syna. Daj im moc Ducha Świętego by odważnie głosili Słowo Boże i z godnością sprawowali święte sakramenty. Niech Maryja Królowa Kapłanów, będzie dla nich wsparciem w chwilach cierpienia i samotności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

INNE MODLITWY

Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Michała Kozala

Wszechmogący wieczny Boże, Błogosławiony Michał, Biskup i Męczennik, został obdarzony przez Ciebie łaską heroicznej wiary i szczególnego umiłowania Ojczyzny i Kościoła. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wzrastali w wierze, umiłowaniu Krzyża Chrystusowego i zawsze postępowali w sposób zgodny z naszym powołaniem ludzkim i chrześcijańskim, jako synowie i córki tej ziemi, naszej Ojczyzny, której On był również synem. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Kapłanie na wieki. Zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.
Jezu, Kapłanie wielki.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania.
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany.
Jezu, Kapłanie wierny.
Jezu, Kapłanie miłosierny.
Jezu, Kapłanie dobroczynny.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi.
Jezu, Ofiaro święta.
Jezu, Ofiaro niepokalana.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga.
Jezu, Ofiaro przejednania.
Jezu, Ofiaro uroczysta.
Jezu, Ofiaro chwały.
Jezu, Ofiaro pokoju.
Jezu, Ofiaro przebłagania.
Jezu, Ofiaro zbawienia.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw. Przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego. Wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła.
Od grzechu świętokradztwa.
Od ducha niepowściągliwości.
Od pogoni za pieniądzem.
Od wszelkiej chciwości.
Od złego używania majątku kościelnego.
Od miłości świata i jego pychy.
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem.
Przez Twego kapłańskiego ducha.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego.
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów.

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę.
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył.
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił.
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył.
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy.
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili.
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości.
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył.
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy.

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl