8 Maja: Święty Stanisław Bp Mk


Intencja: Modlimy się za Episkopat Polski.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Weź w swą opiekę nasz Kościół święty

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
  Panno Najświętsza, Niepokalana!
  Niechaj miłością każdy przejęty
  czci w Nim Jezusa, naszego Pana!
  czci w Nim Jezusa, naszego Pana!
 2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego
  od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
  niech się do Pana modli za niego,
  od złej przygody niechaj go broni,
  od złej przygody niechaj go broni.
 3. I kraj nasz cały i lud Twój wierny
  Tobie, Maryjo, dziś polecamy!
  Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,
  Którego przez Twe Serce błagamy,
  Którego przez Twe Serce błagamy
 4. W jedną rodzinę połącz nas w niebie,
  w wiecznej świątyni Syna Twojego,
  byśmy, Maryjo, chwalili, Ciebie,
  u tronu Boga, Pana naszego,
  u tronu Boga, Pana naszego!

 

Modlitwa za Polski Episkopat

modli się Radosław Pazura

Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie i Nauczycielu, pobłogosław Ojca Świętego, naszych biskupów i kapłanów. Uczyń naszych Biskupów silnymi w wierze, świętymi w czynie, gorliwymi w pracy apostolskiej. Napełnij ich świętością aniołów, mocą męczenników, wiarą wyznawców.

Obdarz wszystkich Biskupów naszego Kościoła mocą i łaską Ducha Świętego. Pomóż im nawracać grzeszników, oświecać błądzących nauczać tych, którzy Ciebie nie znają. Umacniaj ich radością w trudach, cierpliwością w prześladowaniach wytrwałością w walkach.

Utwierdzaj naszych współczesnych Apostołów w miłości do maluczkich, w gorliwość przy nauczaniu młodzieży, w miłosierdziu dla biednych w litości nad grzesznikami. Pobłogosław słowom przez nich głoszonym w Kościele, w katechezie, w sprawowaniu świętych sakramentów. Strzeż ich przed zakusami szatana, przed wpływami złych ludzi. Spraw, by byli wierni w służbie Bożej, święci w życiu i roztropni w kierowaniu Kościołem.

Daj nam Panie, świętych biskupów, pełnych odwagi i mądrości, by jak Święty Stanisław umieli upominać tych, którzy błądzą. Spraw. Panie, abyśmy, jako lud Twój wybrany, zdążali do Ciebie pod przewodnictwem Twoich Biskupów, wspierali ich wysiłki duszpasterskie, przedłużali w parafiach ich apostolskie działanie, upraszali nowe powołania do Winnicy Twojej. Amen.

 

Litania do świętego Stanisława biskupa i męczennika za Polski Episkopat

modli się Radosław Pazura

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nas nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nas nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nas nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nas nami.

Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Biskupie, Męczenniku Chrystusowy, módl się za nami.
Kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Światło Kościoła Bożego, módl się za nami.
Pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami.
Apostole ludu wiernego, módl się za nami.
Ojcze Ojczyzny Twojej, módl się za nami.
Ojcze ludu wiernego, módl się za nami.
Bogu przed narodzeniem ofiarowany, módl się za nami.
Od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Mężu do stanu duchownego przeznaczony, módl się za nami.
Mężu w stanie duchownym przykładny, módl się za nami.
Wzorze doskonałości świątobliwej, módl się za nami.
Wzorze biskupiej godności, módl się za nami.
Ozdobo Kapłanów, módl się za nami.
Ozdobo narodu Twojego, módl się za nami.
Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Mowa i dziełami przed Bogiem wielki, módl się za nami.
Obrońco i karmicielu ubogich, módl się za nami.
Naśladowco wierny Jana Chrzciciela, módl się za nami.
Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami.
Pogromco występków, módl się za nami.
Cnót nauczycielu, módl się za nami.
Umarłych wskrzesicielu, módl się za nami.
Piotrowina na świadectwo prawdy z grobu przed króla prowadzący, módl się za nami.
W wierze wątpiących utwierdzający, módl się za nami.
Nadzieję zmartwychwstania umacniający, módl się za nami.
Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla zabity, módl się za nami.
Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami.
W różnych chorobach lekarzu, módl się za nami.
Opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami.
Patronie we wszystkich potrzebach, módl się za nami.
Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący módl się za nami.,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami, św. Stanisławie
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P.: Módlmy się:
Boże za którego cześć chwalebny Biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych: † spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego przyczyny * zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

 

Pieśń: O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
  Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x
 2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz.
  Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
 3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.
  Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.
 4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak.
  Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.

 

Wezwanie do świętego Stanisława

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Ty będąc pasterzem oddałeś życie za Chrystusa i Jego Kościół. Pokornie Cię prosimy, byś otaczał swą przemożną opieką naszych Pasterzy, którym Chrystus powierzył troskę o kościoły lokalne. Niech pełni wiary i mocy Ducha Świętego wiernie strzegą depozytu wiary i wiernie naśladują Chrystusa Dobrego Pasterza. Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl