7 Maja – Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński


Intencja: Modlimy się za Kościół w Polsce.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: My Chcemy Boga

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 

 1. My chcemy Boga, Panno święta!
  O, usłysz naszych wołań głos!
  Miłości Bożej dźwigać pęta,
  To nasza chluba, to nasz los.
  Ref.: Błogosław słodka Pani!
  Błogosław wszelki stan!
  My chcemy Boga!
  My poddani!
  On naszym Królem, On nasz Pan?
 2. My chcemy Boga w rodzin kole,
  W troskach rodziców, dziatek snach.
  My chcemy Boga w książce, w szkole,
  W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
  Ref.: Błogosław…
 3. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie
  W rozkazach królów, w księgach praw
  W służbie na morzu i na lądzie
  Spraw to Maryjo, spraw, o spraw
  Ref.: Błogosław…
 4. My chcemy Boga w wszelkim stanie
  Boga niech wielbi szlachta, lud
  Pan, czy robotnik, czy mieszczanin
  Bogu niech niosą życia trud
  Ref.: Błogosław…
 5. My chcemy Boga w naszym kraju,
  Wśród starodawnych polskich strzech.
  W polskim języku i zwyczaju,
  Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
  Ref.: Błogosław…
 6. My chcemy Boga w każdej chwili,
  I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
  Czy nam się pociech niebo schyli,
  Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.
  Ref.: Błogosław…
 7. My chcemy Boga! Jego prawo
  Niech będzie naszych czynów tchem!
  Byśmy umieli chętnie, żwawo:
  Obierać dobre, gardzić złem!
  Ref.: Błogosław…

Modlitwa za Kościół w Polsce

Matko nasza Jasnogórska, Przemożna Królowo!

Oddani w Twą macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie; świadomi, że aktem tym wzięliśmy na siebie szczególną odpowiedzialność za sprawę Chrystusa na ziemi, przychodzimy do Ciebie dziś, aby Cię błagać za Kościół Twojego Syna. Jesteś tak przemożna w Kanie Galilejskiej, że Syn Twój niczego nie mógł Ci odmówić. Nie prosimy dziś, Matko, o swoje prywatne sprawy, ale o wielkie sprawy Kościoła, które Tobie są szczególnie bliskie i za które Ty, jako Matka Kościoła, jesteś odpowiedzialna! Stajemy Tobie do pomocy, gdy z wiarą w Twą potęgę wołamy: Matko Kościoła, ratuj Kościół wszędzie, gdzie jest on zagrożony, ratuj wiarę wszystkich Polaków, umacniaj królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa!

Matko o zranionym Obliczu! Spojrzyj na tylu naszych braci niewierzących w Ojczyźnie. Odmień serca tych, którzy w niewierze i niechęci do Kościoła wychowują swe dzieci. (…) Zatroskani również o Kościół Powszechny na całym świecie prosimy Cię, spojrzyj na wszystkie kraje, narody i kontynenty, gdzie pracuje i cierpi Kościół Twojego Syna, gdzie brak mu wolności i pokoju. Usłysz jęk skrępowanych i prześladowanych za swą wiarę i przekonania. Powściągnij pychę szatana, depczącego święte prawa człowieka, a zwłaszcza prawo do publicznej czci Boga, do życia i postawy zgodnej z chrześcijańskim sumieniem.

Zanosimy, Matko, do Chrystusa przez Twe pośrednictwo serdeczne wołanie wiary i ufności. Oddajemy Ci ludy i narody uciemiężone w swej wierze. Ludzi głodnych Boga i wolności wielbienia Go – oddajemy Ci, Jasnogórska Maryjo!

 

Litania za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego za Kościół w Polsce

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Stefanie,
Wszyscy święci Patronowie Ojczyzny, módlcie się za nami,

Sługo Boży Stefanie, wstawiaj się za nami
– Od dzieciństwa oddany pod opiekę Maryi Panny,
– Wybrany do kapłaństwa Chrystusowego,
– Wezwany do pełni Chrystusowego Kapłaństwa,
– Dający odważne świadectwo umiłowania Ojczyzny i kapłaństwa,
– Gotowy do męczeństwa za wiarę, Kościół Święty i Ojczyznę,
– Umiłowany Prymasie Tysiąclecia,
– Złotousty Apostole Słowa Bożego,
– Zatroskany o losy Kościoła w czasie ucisku i niewoli,
– Uwięziony za prawość charakteru,
– Oddający siebie w niewolę Maryi,
– Oddający swą pracę, przyszłość i całe życie Chrystusowi Królowi,
– Poświęcający Naród Niepokalanemu Sercu Maryi,
– Składający Ślubowanie Narodu u stóp Tronu Maryi Królowej Polski,
– Oddający polskie rodziny pod opiekę Maryi w idei peregrynacji,
– Męczenniku przekonań występujący odważnie w obronie wolności,
– Odarty z szaty godności i uszanowania,
– Zjednoczony w cierpieniu z Jezusem cierniem ukoronowanym, królem wygnanym na piłatowy dziedziniec,
– Związany z Maryją sercem i Różańcem świętym,
– Nieustannie oddający hołd Królowej Korony Polski,
– Zatroskany o wierność Bogu każdej polskiej rodziny,
– Wspomagający ubogich,
– Broniący uwięzionych za wiarę i przekonania,
– Kochający Naród, aż do przelania krwi,
– Prowadzący pewnie Lud Boży przez ziemię ojczystą do nieba,
– Nieustannie broniący praw Kościoła przed nową „inwestyturą”,
– Przebaczający wrogom i prześladowcom,
– Nie zachowujący do nikogo urazy,
– Pragnący wrogów zamieniać na braci,
– Usilnie pragnący budować Królestwo Boże na ziemi ojczystej,
– Zawsze pokornie oglądający się w życiu na Boga,
– Wierny Chrystusowi Królowi, w czasie hiobowej drogi swego posługiwania,
– Wysławiający stale wielkość Miłosierdzia Bożego,
– Uwielbiający w Jezusie i Duchu Św. Serce Boga Ojca,
– Który całym swym życiem z Bogiem uczyłeś nas ufać, otwierać serce, czekać, pragnąć i wyglądać,
– Który związane dłonie Chrystusa rozwiązywałeś w duszach ludzi,
– Przez którego życie na ziemi spływała Chwała Boga i Maryi,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Wstawiaj się za nami Sługo Boży Księże Kardynale Stefanie,
Abyśmy wierni byli tak jak Ty do końca swego życia.

Módlmy się:

Boże, ukazujący swoją moc i potęgą w wybranych przez Ciebie ludziach na tej ziemi, pokornie błagamy, umocnij naszą ufność w moc Twojej Opatrzności, pozwól wytrwać w wierności Maryi Królowej Polski, tak jak umocniłeś Sługę Twego Stefana kardynała Wyszyńskiego i przez Niego możesz okazać moc swej nieogarnionej Miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Boże coś Polskę

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Ref.: Przed Twe ołtarze…

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną.
Przestań nas karć, Boże zagniewany.

Ref.: Przed Twe ołtarze …

Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieje polskiej naszej duszy.

Ref.: Przed Twe ołtarze …

Boże najświętszy, od którego woli
istnienie świata całego zależy,
wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

 

Wezwanie do Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński
Ojczyznę po Bogu, umiłowałeś najbardziej.

Oddałeś służbie Narodowi i Kościołowi swoje talenty i życie.

Który za honor miałeś nie lękać się nikogo tylko samemu Bogu oddać każde tchnienie.

Który zapatrzony w Niepokalaną, jak Ona pragnąłeś zawsze Bogu mówić FIAT.

Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków Ojcze narodu Polskiego
Obrońco uciśnionego
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego w intencji Kościoła w naszej umiłowanej Ojczyźnie. Proś przez ręce i serce naszej Matki, o wierność Krzyżowi i Ewangelii.

Niech Kościół mocą Ducha Świętego rozpoznaje znaki czasu i mądrze prowadzi Lud Boży do zbawienia.
Wiem, że nie opuścisz nas w potrzebie
Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka
Głosiłeś dobrą nowinę
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego
Wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie. Amen

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Światła

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

 

Boże wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców i nieprzyjaciół.
Tych, którzy niegdyś polegli w obronie wolności narodu i wiary wprowadź do Ojczy-zny wiecznej. Tych, którzy teraz o to zabiegają prowadź światłem ducha swego.
Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy wspierali ją modlitwą i pracą, i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń.
Spraw, aby w Ojczyźnie naszej panowały sprawiedliwość, miłość i społeczne szczęście.
Wspomóż naród we wszelkich jego trudnych sprawach obecnego czasu. Bądź przy nim, aby dał sobie radę mimo opuszczenia przez wielu synów i córek…
Prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twą miłość, oświeć zaćmione umysły wszystkich naszych braci. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie wolności i wartości.
Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców.
Maryjo, Panno wierna, Matko Kościoła i Królowo Polski, „co Jasnej bronisz Częstochowy” i masz w opiece cały Ród Piastowy, dopomóż nam pozostać wiernymi Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

 

 

Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej.
Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń.

Spraw, aby w Ojczyźnie naszej panowały sprawiedliwość, miłość i społeczne szczęście.

Wspomóż naród we wszelkich jego trudnych sprawach obecnego czasu. Bądź przy nim, aby dał sobie radę mimo opuszczenia przez wielu synów i córek…

Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki naszej i Królowej Polski oraz za wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Ojczyznę naszą od zasadzek nieprzyjacielskich i zdrady synów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego i za wstawiennictwem Najświętszej Panny Maryi, co Jasnej broni Częstochowy.
Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl