4 Maja: Błogosławiona Karolina Kózkówna


Intencja: Modlimy się za Polskie Dzieci.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Biała Lilia

www.youtube.com

Ref:. Błagamy Ciebie, Jezu Chryste, Za wstawiennictwem Karoliny
Umacniaj w wierze serca czyste, Każdego chłopca i dziewczyny

 1. Prosta dziewczyna z Wał – Rudy Od lat najmłodszych ukochała Boga i wszystkie ziemskie trudy Najświętszej Matce powierzała Jak lilia biała w wód krysztale Płynącej wartko Kisieliny Tak rozkwitała w Bożej chwale Dusza młodziutkiej Karoliny
 2. Nad światem, co odrzucił Boga, Ufny w swą mądrość oraz moc, Zawisła strasznej wojny trwoga Niby przepastna czarna noc W jesienną porę w chaty progi Wkroczył złoczyńca wśród hałasu Wyrwawszy ojcom kwiat ich drogi Wywiódł do pobliskiego lasu
 3. Ostrzem rapiera ściął tam kwiat Lecz płatki lilii krwią zroszone Przenosząc się na tamten świat Kierują kielich w nieba stronę Aby ukorzyć ludzką pychę Co się rozlała na świat cały To, co niemądre, marne, liche Bóg wezwał do niebieskiej chwały.

 

Modlitwa za Polskie Dzieci

Boże Ojcze Wszechmogący, który jesteś dawcą życia i istnienia.  Od Ciebie pochodzi wszelkie stworzenie. W Tobie jest początek rodzaju ludzkiego, uczynionego na Twój obraz i podobieństwo. Ty zaufałeś człowiekowi dając mu łaskę udziału w Twej chwale i dziele rodzenia przyszłych pokoleń. Twój Syn stał się Dzieckiem rodząc się z łona najpiękniejszej z Matek. Święty zaś Józef był opiekunem Twego Syna Umiłowanego. Przez dziecięctwo Jezusa Chrystusa i zatroskaną miłość Maryi i Józefa, pokornie prosimy za Polskie Dzieci. Miej ich w swej opiece. Niech Ich Aniołowie strzegą ich myśli, kroków i losu. Niech czuła troska Matki Syna Bożego, nauczy ich matki słuchania głosu Boga oraz niech uczą jak Kochać Boga i ojczyznę. Przez sprawiedliwość Świętego Józefa, daj ich ojcom odwagę do wybierania tego, co się dotyczy spraw zbawienia. Niech ich Rodzice wiedzą, że słowa, które usłyszeli Maryja i Józef w świątyni od odnalezionego Jezusa: „Czemuście mnie szukali. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mego Ojca”, będą dla niech drogowskazem w wychowaniu swych dzieci.
Daj im mądrych wychowawców i pedagogów, by uczyli ich mądrości i dobrych wyborów.
Błogosławiona Karolino, która miałaś mądrych i zatroskanych o Bożą chwałę rodziców. Miej w opiece Polskie Dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego.

  

Litania do błogosławionej Karoliny Kózkówny za Polskie Dzieci

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, – módl się za nami
Błogosławiona Karolino,

Męczennico w obronie czystości,
Apostołko Krzyża Chrystusowego,
Czcicielko Różańca świętego,
Świadku Ewangelii,
Wzorze żywej wiary,
Kwiecie polskiej ziemi,
Troskliwa opiekunko świątyni,
Nauczycielko prawdziwej pobożności,
Niestrudzona w posłudze bliźnim,
Przykładzie poszanowania rodziców,
Gorliwa nauczycielko dzieci,
Strażniczko kościoła domowego,
Przykładzie pracowitości,
Przykładzie uczciwości,
Apostole dobroci,
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych,
Światło dla zagubionych,
Wzorze szczerej przyjaźni,
Patronko ciężkiej pracy rolników,
Patronko młodzieży,
Przewodniczko w drodze do świętości,
Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze,
O posłuszeństwo słowu Bożemu,
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji,
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów,
O umiejętność dostrzegania dobra,
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia,
O pocieszenie w smutkach i udrękach,
O siłę ducha w chwilach zwątpień,
O męstwo w znoszeniu cierpienia,
O wrażliwość sumienia,
O wierność Bogu, bliźnim i sobie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Błogosławiona Karolino – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w błogosławionej Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Cudowny kwiecie.

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

1. Cudowny kwiecie polskiej ziemi
Prostego ludu, wiejskiej chaty
W kielichu swym jak kryształ czysty
A cnót barwami przebogaty

ref. Błogosławiona Karolino
świeć nam przykładem cnoty męstwa
Bądź wzorem pracy i modlitwy
Czystości życia i męczeństwa

2. O apostołko Bożej sprawy
Aniołów chlebem wciąż karmiona
O gwiazdo ludu najjaśniejsza
W służbie bliźniemu niestrudzona

3. Twym ukochaniem Jezus Chrystus
Nie skarby świata, przyjemności
W godzinie próby śmierć wybierasz
Aby nie zdradzić tej miłości

4. Wpatrzona w postać Bożej Matki
Czystego piękna wzór wspaniały
Jej śladem idziesz przez męczeństwo
Po nieskalany wieniec chwały

 

Wezwanie do Błogosławionej Karoliny

Błogosławiona Karolino, która jesteś patronką dzieci i młodzieży, miej w opiece moją rodzinę i naszą Ojczyznę. Wypraszaj u Boga potrzebne łaski dla rodziców, wychowawców i troszczących się o los maluczkich. Broń swą mocą nasze dzieci od wszelkiego zgorszenia i ludzi o złym sercu. Daj dzieciom szczęśliwy rozwój umysłu, serca i ciała. Spraw, aby chętnie pomagały swoim rodzicom i byli wrażliwi na potrzeby innych ludzi. Błogosławiona Karolino wypraszaj dzieciom, dar pilnej nauki i gorliwej modlitwy. Spraw za wstawiennictwem Matki Najświętszej, aby wyrosły na dobrych ludzi i były przykładem cnoty oraz wzrastały u Boga i ludzi. Amen.

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Film dla Dzieci o Błogosławionej Karolinie: www.youtube.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania:

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl