1 maja: Święty Józef


Intencja: Modlimy się za Polskie Rodziny.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna;
  Niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy Nim stoi. Nie zginie.
 2. Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe;
  Już ja mam nad wszystko słodszego Józefa, opiekuna mego. Przy sobie.
 1. Ustąpcie, szatańskie najazdy, przyzna to ze mną człowiek każdy,
  Że choćby i piekło powstało, całe się na mnie zbuntowało. Nie zginę.
 1. Gdy mi jest Józef ulubiony, obrońcą od każdej złej strony,
  On mnie z swej nie puści opieki i zginąć nie da mi na wieki po zgonie.

Modlitwa za Polskie Rodziny:

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie  dałeś nam wzór życia.
Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością  naśladowali w naszych polskich rodzinach Jej cnoty.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą polską rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun – święty Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.
Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich polskich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze polskie rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

Litania do świętego Józefa w intencji naszej Ojczyzny

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Jezusowa, módl się za nami.
Oblubienico świętego Józefa, módl się za nami.
Święty Józefie, Oblubieńcze Maryi Panny, módl się za nami.
Światy Józefie, Opiekunie i Piastunie Pana Jezusa, módl się za nami.
Święty Józefie, Mężu według serca Bożego, módl się za nami.
Święty Józefie, Sługo wierny i mądry, módl się za nami.
Święty Józefie, Strażniku panieństwa Maryi, módl się za nami.
Światy Józefie, Towarzyszu i pociecho Maryi, módl się za nami.
Święty Józefie, w panieństwie najczystszy, módl się za nami.
Święty Józefie, w pokorze najgłębszy, módl się za nami.
Święty Józefie, w miłości najgorętszy, módl się za nami.
Święty Józefie, w bogomyślności najwyższy, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś za świadectwem samego Ducha św. mężem sprawiedliwym jest nazwany, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś z nieba wiadomość wziął o świętej tajemnicy wcielenia Słowa Przedwiecznego, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś do Betlejem Pannę Maryję Tobie poślubioną prowadził, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś był godzien być przy narodzeniu Syna Bożego i Jego w żłobie położonego widzieć, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś Chrystusa obrzezanego Jezusem mianował, módl się za nami.
Święty Józefie, Któryś Dzieciątko Jezus z Panną Maryją w świątyni ofiarował, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś przez Anioła upomniany z Dzieciątkiem i Matką Jego do Egiptu uciekał, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś po śmierci Heroda do ziemi Izraelskiej z Dzieciątkiem i przeczystą Matką Jego powrócił, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś z przeczystą Matką Pana Jezusa, gdy w Jeruzalem został, żałośnie szukał, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś Pana Jezusa po trzech dniach między doktorami siedzącego znalazł, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś Pana nad pany sobie na ziemi miał posłusznego, módl się za nami.
Święty Józefie, którego umierającego sam wcielony Bóg z najświętszą Matką cieszył i ratował, i do wiecznej szczęśliwości wyprawiał, módl się za nami.
Orędowniku nasz, ratuj nas, Józefie święty!
Patronie nasz, Ratuj nas, Józefie święty!
We wszystkich naszych uciskach, Ratuj nas, Józefie święty!
We wszystkich utrapieniach naszych, Ratuj nas, Józefie święty!
W godzinie śmierci naszej Ratuj nas, Józefie święty!
Przez najczystsze zaślubienie Twoje, Ratuj nas, Józefie święty!
Przez Twoją ojcowską czułość i wiarę, Ratuj nas, Józefie święty!
Przez prace i trudy Twoje, Ratuj nas, Józefie święty!
Przez wszystkie cnoty Twoje, Ratuj nas, Józefie święty!
Przez wieczne błogosławieństwo Twoje, Ratuj nas, Józefie święty!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, któryś z niewymownej Opatrzności Twojej Józefa św., Najświętszej Rodzicielce Twojej za oblubieńca wybrać raczył, prosimy pokornie, abyśmy, którzy go Obrońcą, Ojcem, Patronem Opiekunem znamy na ziemi, Orędownikiem i łaskawym Przyjacielem mogli mieć w niebie, który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Józefie, Święty Patronie

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
  Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
  Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
  O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
  Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
  Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej!
 2. O, zleć nas Zbawcy naszemu, któregoś Piastunem był,
  I prowadź ku Niemu, do cnoty dodawaj sił.
  Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
  O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
  Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
  Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej!
 1. Niech w sercach naszych przebywa Bóg Jezus z Maryją wraz,
  Niech grzech od nich nie odrywa przez wszystek żywota czas.
  Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
  O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
  Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
  Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej!

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję – oddaję Tobie także moją Ojczyznę , jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania:

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Bolesna

lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA:

Modlitwa Ojca Świętego Franciszka do Świętego Józefa

Ocal, Święty Opiekunie, naszą Ojczyznę.
Oświeć osoby odpowiedzialne za wspólne dobro, by – podobnie jak Ty – wzięły odpowiedzialność za osoby powierzone ich opiece.
Obdarz mądrością i wiedzą tych, którzy szukają odpowiednich środków, by leczyć i obdarzać braci dobrym samopoczuciem.
Wspieraj poświęcających się potrzebującym: wolontariuszy, pielęgniarki, lekarzy, będących na pierwszej linii nawet kosztem własnego zdrowia.
Błogosław, Święty Józefie, Kościół: zaczynając od jego szafarzy, uczyń z niego znak i narzędzie twojego światła i twojej dobroci.
Święty Józefie, przez ciszę twej modlitwy towarzysz rodzinom: buduj harmonię między rodzicami i dziećmi, zwłaszcza małymi.
Chroń osoby starsze przed samotnością: spraw, by nikt nie był zrozpaczony, porzucony i zniechęcony.
Pociesz najsłabszych, wspieraj wahających się, wstawiaj się za biednymi.
Wraz z Dziewicą Matką błagaj Pana, by uwolnił świat od wszelkiej pandemii.

pap. Franciszek 19 marca 2020

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.

Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała.

Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

 

Święty Józefie, najwierniejszy Ojcze, Żywicielu Boskiego Dziecięcia, dziewiczy Mężu Matki Bożej, potężny Opiekunie Kościoła Świętego, przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece.
Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie, jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego.
Wszystko oddałeś Zbawicielowi, a radością Twą były modlitwa, praca, poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego.
Nieznanym byłeś na tym świecie, a przecież znanym Jezusowi, on to bowiem spoglądał z radością na Twe proste i ukryte w Nim życie.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom, przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.
Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje, znasz mojej troski, trudności i boleści.
Polecam Twej ojcowskiej trosce moje starania o dobrą pracę dla Ojczyzny. Składam je do Twych rąk, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę, bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem przez grzech śmiertelny, bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej, podobnie jak i Jego Świętą Matkę. Proszę Cię też o łaskę, bym mógł zawsze żyć w obecności Boga, bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz, oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga, abym mógł wraz Tobą głosić jego chwałę na wieki wieków.
Amen.

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl